memorable

แปลว่า


adj ซึ่งมีค่าน่าจดจำ
ความหมายเหมือนกับ: momentous , critical , interesting
คำที่เกี่ยวข้อง: โดดเด่น , สะดุดตา , น่าสนใจ