manhood

แปลว่า


n ความเป็นชาย
ความหมายเหมือนกับ: adulthood , post-pubescence
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นลูกผู้ชาย
n คุณสมบัติของความเป็นชาย (เช่น ความบึกบึน, ความแข็งแรง, ความกล้าหาญ)
ความหมายเหมือนกับ: machismo , valor