lighting

แปลว่า


n การจัดแสง
ความหมายเหมือนกับ: illumination
คำที่เกี่ยวข้อง: การจัดไฟ , การส่องไฟ
n การจุดไฟ
ความหมายเหมือนกับ: ignition

คำที่มี "lighting" ในคำ


slighting adj ดูหมิ่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top