janitor

แปลว่า


n ภารโรง
ความหมายเหมือนกับ: caretaker , doorkeeper
คำที่เกี่ยวข้อง: คนทำความสะอาด , นักการ

รูปภาพ


janitor ภารโรงภารโรง

หมวดคำ