involvement

แปลว่า


n การเกี่ยวข้อง
ความหมายเหมือนกับ: participation , connection
คำที่เกี่ยวข้อง: การเกี่ยวโยง , การเกี่ยวพัน
n ความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว
ความหมายเหมือนกับ: attachment
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอื้อฉาวเชิงชู้สาว