imperil

แปลว่า


vt ทำให้ตกอยู่ในอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: endanger , hazard , jeopardize
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นอันตราย