household

แปลว่า


n ครอบครัว
คำที่เกี่ยวข้อง: ครัวเรือน

คำที่มี "household" ในคำ


householder n ผู้ครองเรือน

Bureau of the Royal Household n สำนักพระราชวังค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top