hereditary

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นกรรมพันธุ์
ความหมายเหมือนกับ: atavistic , inherited
คำที่เกี่ยวข้อง: วึ่งส่งผ่านทางพันธุกรรม