headphones

แปลว่า


n หูฟังโทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: earphones
คำที่เกี่ยวข้อง: หูฟังวิทยุ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top