guideline

แปลว่า


n ตัวชี้นำ
ความหมายเหมือนกับ: criterion , gauge
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องนำทาง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top