gaudy

แปลว่า


adj ฉูดฉาด (แต่ไร้รสนิยม)
ความหมายเหมือนกับ: garish , flashy
คำที่เกี่ยวข้อง: หรูหรา
คำตรงข้าม: tasteful , muted


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top