fortify

แปลว่า


vt สร้างป้อมปราการ
ความหมายเหมือนกับ: barricade , entrench
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการป้องกัน
vt เสริมความแข็งแกร่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แข็งแรง , เสริมกำลัง
vt เพิ่มคุณค่าอาหาร
vt ให้กำลังใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: เสริมกำลังใจ