fascinating

แปลว่า


adj ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์
ความหมายเหมือนกับ: engrossing , captivating
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าหลงใหล , มีเสน่ห์
คำตรงข้าม: boring


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top