exhaustion

แปลว่า


n ความเหนื่อยอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: fatigue , lasstitude , weariness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอ่อนเพลีย , การสิ้นสภาพ , การหมดแรง , การใช้กำลังหมด