enforcement

แปลว่า


n การบังคับใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: การบังคับใช้ตามกฎหมาย , การดำเนินการ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top