donate

แปลว่า


vt บริจาค
ความหมายเหมือนกับ: bestow , devote
คำที่เกี่ยวข้อง: มอบให้ , อุทิศให้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top