diary

แปลว่า


n สมุดบันทึก
ความหมายเหมือนกับ: memoir , biography , daybook
คำที่เกี่ยวข้อง: ไดอารี่ , บันทึกประจำวัน

รูปภาพ


diary สมุดบันทึกสมุดบันทึก

หมวดคำ


คำที่มี "diary" ในคำ


incendiary adj เกี่ยวกับการวางเพลิง

incendiary n ผู้วางเพลิง (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: arsonist

incendiary bomb n ระเบิดเพลิง

intermediary adj ซึ่งเป็นสื่อกลาง
ความหมายเหมือนกับ: median , mean

intermediary n สื่อกลาง
ความหมายเหมือนกับ: mediator

stipendiary adj ค่าครองชีพ

subsidiary adj เป็นรอง
ความหมายเหมือนกับ: minor , subordinate

subsidiary adj เสริมให้สมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: auxiliary , supplementary

subsidiary n คนหรือสิ่งที่เป็นตัวเสริม
ความหมายเหมือนกับ: assistant , subordinate

subsidiary n บริษัทสาขา
ความหมายเหมือนกับ: affiliate , branchค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top