diary

แปลว่า


n สมุดบันทึก
ความหมายเหมือนกับ: memoir , biography , daybook
คำที่เกี่ยวข้อง: ไดอารี่ , บันทึกประจำวัน

รูปภาพ


diary สมุดบันทึกสมุดบันทึก

หมวดคำ