desirable

แปลว่า


adj เป็นที่น่าพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: pleasing , likable , worth having
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าปรารถนา , เป็นที่ต้องการ , น่าปรารถนา , เป็นที่ชื่นชอบ
คำตรงข้าม: boring , uninteresting