coriander

แปลว่า


n ผักชี, เครื่องเทศทำจากเมล็ดผักชี
ความหมายเหมือนกับ: cumin , chilli
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องชูรส

รูปภาพ


coriander ผักชี, เครื่องเทศทำจากเมล็ดผักชีผักชี, เครื่องเทศทำจากเมล็ดผักชี

หมวดคำ