ceiling

แปลว่า


n การกรุผนัง
n เพดาน
ความหมายเหมือนกับ: roof , topside covering
n ระดับหรือราคาสูงสุด (ที่ยอมให้ขึ้นถึง)
ความหมายเหมือนกับ: cap
คำตรงข้าม: floor
n สิ่งที่ใช้กรุผนัง

รูปภาพ


ceiling เพดานเพดาน

หมวดคำ


คำที่มี "ceiling" ในคำ


hit the ceiling idm โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top