ceiling

แปลว่า


n การกรุผนัง
n เพดาน
ความหมายเหมือนกับ: roof , topside covering
n ระดับหรือราคาสูงสุด (ที่ยอมให้ขึ้นถึง)
ความหมายเหมือนกับ: cap
คำตรงข้าม: floor
n สิ่งที่ใช้กรุผนัง

รูปภาพ


ceiling เพดานเพดาน

หมวดคำ