businessman

แปลว่า


n นักธุรกิจ
ความหมายเหมือนกับ: executive , tradesman

คำที่มี "businessman" ในคำ


big businessman n คนสำคัญมาก
ความหมายเหมือนกับ: baron , mogulค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top