bumper

แปลว่า


n เครื่องกันชน
ความหมายเหมือนกับ: buffer
คำที่เกี่ยวข้อง: กันชน

รูปภาพ


bumper เครื่องกันชนเครื่องกันชน

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top