browse

แปลว่า


n การอ่านคร่าวๆ
ความหมายเหมือนกับ: skim
vt มองไปรอบ ๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: ดูผ่านๆ
vt เล็ม
ความหมายเหมือนกับ: graze
คำที่เกี่ยวข้อง: และเล็ม
n การเล็ม
คำที่เกี่ยวข้อง: การและเล็ม