bluff

แปลว่า


vt แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น
ความหมายเหมือนกับ: deceive
n การแกล้งตั้งใจทำบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: deception
n ตลิ่งกว้างและชัน
ความหมายเหมือนกับ: cliff
คำที่เกี่ยวข้อง: หน้าผาที่กว้างและสูงชัน
adj กว้างและสูงชัน
adj เป็นมิตรแต่พูดตรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น
ความหมายเหมือนกับ: outspoken
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นมิตรแต่โผงผาง