bicycle

แปลว่า


n รถจักรยานสองล้อ
ความหมายเหมือนกับ: bike
คำที่เกี่ยวข้อง: รถถีบสองล้อ
vi ขี่รถจักรยาน
ความหมายเหมือนกับ: cycle
คำที่เกี่ยวข้อง: ถีบรถจักรยาน

รูปภาพ


bicycle รถจักรยานสองล้อรถจักรยานสองล้อ

หมวดคำ


คำที่มี "bicycle" ในคำ


mountain bicycle n จักรยานภูเขา
ความหมายเหมือนกับ: bicycle , mountain bikeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top