bicycle

แปลว่า


n รถจักรยานสองล้อ
ความหมายเหมือนกับ: bike
คำที่เกี่ยวข้อง: รถถีบสองล้อ
vi ขี่รถจักรยาน
ความหมายเหมือนกับ: cycle
คำที่เกี่ยวข้อง: ถีบรถจักรยาน

รูปภาพ


bicycle รถจักรยานสองล้อรถจักรยานสองล้อ

หมวดคำ