ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bike*, -bike-

bike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bike (n.) จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์ Syn. bicycle, motorcycle
biker (n.) คนขี่จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์
English-Thai: HOPE Dictionary
bike(ไบคฺ) n. จักรยานสองล้อ,จักรยานยนต์,ขี่จักรยานสองล้อหรือจักรยานยนต์, See also: biker n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bike(n) จักรยานสองล้อ,จักรยานยนต์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He knows how to ride a bikeเขาทราบวิธีขับมอเตอร์ไซต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Disappeared since yesterday. Took off with his bike somewhere.หายไป ตั้งแต่เมื่อวาน เอา ออก ด้วย จักรยานของเขา อยู่ที่ไหนสักแห่ง
A bike doesn't belong in a classroom.จักรยานไม่ได้อยู่ในห้องเรียน
They seem to be an ordinary bike gang, sir.ดูเหมือนจะเป็น แก๊งมอเตอร์ไซค์ธรรมดาครับท่าน
And I suppose she's made it over the mountains on a bike by now?ฉันก็ว่า แม่นายป่านนี้ คงขี่จักรยานข้ามภูเขาไปแล้วมั้ง
This happened because you took my bike for a joyride.เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะนาย เอารถฉันออกไปขับเล่น
He wanted to know where your bike was.เขาต้องการรู้ว่า มอเตอร์ไซด์นายอยู่ไหน
Hey, what's a bike or two?เฮ้, อะไรเป็นมอเตอร์ไซด์หรือทั้งสอง?
I was in Little League,... ..and I rode my bike to school, and I played with my friends and hung out...and l rode my bike to school and played with my friends. SUSAN:
I told you not to leave that fucking bike in my way!ฉันบอกแกกี่หนแล้ว ให้เก็บจักรยานบ้าๆนี่ไปให้พ้นทาง
You used to ride me up on your bike up Lydon Hill.คุณใช้ในการขี่ผมขึ้น ในจักรยานของคุณขึ้น Lydon ฮิลล์
I predict that, in just a moment, we'll see a lady on a red bike -ผมทำนายว่าอีกแป๊บหนึ่ง เราจะเห็นผู้หญิงขี่จักรยานแดง
A bike messenger?/ คนขับจักรยานส่งสารเหรอ?

bike ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脚踏车[jiǎo tà chē, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄔㄜ, 脚踏车 / 腳踏車] bicycle; bike (Taiwan)
存车场[cún chē chǎng, ㄘㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, 存车场 / 存車場] bike park
单车[dān chē, ㄉㄢ ㄔㄜ, 单车 / 單車] bicycle; bike
自行车[zì xíng chē, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, 自行车 / 自行車] bicycle; bike
车把[chē bǎ, ㄔㄜ ㄅㄚˇ, 车把 / 車把] handlebar (bike, motor)
摩托[mó tuō, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ, 摩托] motor (transliteration); motorbike
摩托车[mó tuō chē, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, 摩托车 / 摩托車] motorbike; motorcycle
山地自行车[shān dì zì xíng chē, ㄕㄢ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, 山地自行车 / 山地自行車] mountain bike

bike ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアロバイク[, earobaiku] (n) (See フィットネスバイク) exercise bike (wasei
オフロードバイク[, ofuro-dobaiku] (n) off-road bike
トレールバイク[, tore-rubaiku] (n) trail bike
バイクトレール[, baikutore-ru] (n) bike trail; bicycle trail
ファミリーバイク[, famiri-baiku] (n) family bike
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike
自転車を漕ぐ[じてんしゃをこぐ, jitenshawokogu] (exp,v5g) to pedal a bike
ツーキニスト[, tsu-kinisuto] (n) (abbr) (See 自転車ツーキニスト) bike-commuter
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies)
バイク[, baiku] (n) bike; motorcycle; (P)
バイクパッキング[, baikupakkingu] (n) bikepacking
びり;びけ[, biri ; bike] (n) last on the list; at the bottom
定火消し;定火消[じょうびけし, joubikeshi] (n) fireman (in Edo)
暴走族[ぼうそうぞく, bousouzoku] (n) (See 珍走団) club of rabble-rousing reckless-driving delinquents; biker gang; group of hot rodders
測微計[そくびけい, sokubikei] (n) micrometer
特攻服[とっこうふく, tokkoufuku] (n) type of long jacket worn by bousouzoku biker gangs
珍走団[ちんそうだん, chinsoudan] (n) (See 暴走族) (used as a replacement for "bosozoku", which has a 'cool' image) biker gang; group of hot-rodders
自転車ツーキニスト[じてんしゃツーキニスト, jitensha tsu-kinisuto] (n) (See 通勤) bike-commuter
車券[しゃけん, shaken] (n) bike-race (betting) ticket
飛螻蛄;石蚕[とびけら;トビケラ, tobikera ; tobikera] (n) (uk) caddisfly; caddis fly (any moth-like insect of the order Trichoptera)

bike ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอทีวี[acron.] (Ē.Thī.Wī.) EN: quad bike FR: quad [m] (anglic.)
จักรยาน[n.] (jakkrayān) EN: bicycle ; bike ; cycle FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f] (fam.) ; cycle [m]
จักรยานแข่ง[n. exp.] (jakkrayān k) EN: racing bike FR: vélo de course [m]
จักรยานภูเขา [n. exp.] (jakkrayān p) EN: mountain bike FR: vélo tout-terrain [m] ; V.T.T. [m] ; VTT [m]
จักรยานวิบาก[n. exp.] (jakkrayān w) EN: mountain bike FR: vélo tout-terrain [m] ; V.T.T. = VTT [m] (abrév.)
กุญแจจักรยาน[n. exp.] (kunjaē jakk) EN: bike lock FR: cadenas de vélo [m]
มอเตอร์ไซค์วิบาก[n. exp.] (møtoēsai wi) EN: trail bike FR: moto tout-terrain [f] ; moto de cross [f]
นักบิด[n. exp.] (nak bit) EN: bike racer FR:
งานอุ่นไอรัก[n. prop.] (Ngān Un Ai ) EN: Bike Un Ai Rak event FR:
ปั่น[v.] (pan) EN: pedal ; bike FR: pédaler
ปั่นเพื่อแม่[n. prop.] (Pan Pheūa M) EN: Bike for Mom FR:
ปั่นเพื่อพ่อ[n. prop.] (Pan Pheūa P) EN: Bike for Dad FR:
ร้านซ่อมจักรยาน[n. exp.] (rān sǿm jak) EN: bike repair shop FR: réparateur de vélos [m]
รถเอทีวี[n. exp.] (rot Ē.Thī.W) EN: quad bike ; ATV FR: quad [m] (anglic.)
รถจักรยาน[n.] (rotjakkrayā) EN: bicycle ; bike FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f]
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์[n. exp.] (rotjakkrayā) EN: big bike FR: gros cube [m]
รถถีบ[n.] (rotthīp) EN: bike ; pedicab ; pedal cart FR:
โซ่จักรยาน[n. exp.] (sō jakkrayā) EN: bike chain FR: chaîne de vélo [f]
ทางเฉพาะจักรยาน[n. exp.] (thāng chaph) EN: cycle lanes ; bike lane (Am.) FR: piste cyclable [f]
ทางจักรยาน[n. exp.] (thāng jakkr) EN: cycling track ; bike track ; bike path ; bike route ; bicycle way ; cycleway FR: piste cyclable [f]
ทางรถจักรยาน[n. exp.] (thāng rot j) EN: bicycle lane ; bike lane FR: piste cyclable [f]
เช่ามอเตอร์ไซค์[v. exp.] (chao møtoēs) EN: rent a motorbike FR: louer une moto
เด็กแว้น[n. exp.] (dek waēn) EN: street motorcycle racers ; biker gang ; youth gangs ; hooligans FR: bande de jeunes [f] ; casseurs [mpl]
คัน[n.] (khan) EN: [classif.: automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...), umbrellas, spoons, forks] FR: [classif. : automobiles, véhicules motorisés, cyclomoteurs, bicyclettes, parapluies, ombrelles, cuillères/cuillers, fourchettes]
ขี่มอเตอร์ไซค์[v. exp.] (khī møtoēsa) EN: ride a motorbike FR: conduire une moto ; piloter une moto
คนขับมอเตอร์[n. exp.] (khonkhap mø) EN: motorbiker FR:
กลุ่มเด็กแว้น[n. exp.] (klum dek wa) EN: biker gang ; gang members FR: bande de motards [f]
รถเครื่อง[n.] (rotkhreūang) EN: motorbike ; motorcycle FR: vélomoteur [m]
รถมอเตอร์ไซค์[n. exp.] (rot møtoēsa) EN: motorcycle ; motorbike ; moped FR: cyclomoteur [m] ; moto [f] ; vélomoteur [m]
ซุปเปอร์ไบค์[n.] (suppoēbai) EN: superbike FR:

bike ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rennrad {n}racing cycle; racer; road bike
Radfahrweg {m}cycle track; bikeway

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bike
Back to top