beneficial

แปลว่า


adj เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: advantageous , useful
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นผลดี , ให้ประโยชน์ , ให้คุณ , มีส่วนเสริมหรือช่วยเหลือ
คำตรงข้าม: unbeneficial , useless