await

แปลว่า


vt รอคอย
ความหมายเหมือนกับ: wait for , expect , anticipate
คำที่เกี่ยวข้อง: เฝ้าคอย , คอย , ตั้งตาคอย , ตั้งตารอ , รอ
vi รอคอย
คำที่เกี่ยวข้อง: เฝ้าคอย , คอย , ตั้งตาคอย , ตั้งตารอ , รอ

รูปภาพ


await รอคอยรอคอย

หมวดคำ