ambassador

แปลว่า


n ตัวแทน
ความหมายเหมือนกับ: representative , agent
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้แทน
n เอกอัครราชทูต
คำที่เกี่ยวข้อง: ทูต , นักการทูต , ราชทูต

คำที่มี "ambassador" ในคำ


agent ambassador n ตัวแทน
ความหมายเหมือนกับ: representativeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top