คำที่ขึ้นต้นด้วย "ฆ" จำนวน 14 คำ


ฆราวาส n layman
ฆ้อง n gong
ฆ้องกระแต n small gong
ฆ่า v cancel
ฆ่า v assassinate
ฆาต n death
ฆาตกร n murderer
ฆาตกรรม n murder
ฆ่าตัวตาย v commit suicide
ฆ่าทิ้ง v cancel
ฆ่าปิดปาก v kill
ฆ่าฟัน v kill
ฆ่าเชื้อ v sterilize
ฆ่าเวลา v kill time


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top