ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wife

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wife*, -wife-

wife ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wife (n.) ภรรยา See also: เมีย, ภริยา, ชายา, มเหสี
wifehood (n.) การเป็นภรรยา See also: การเป็นเมีย
wifeliness (n.) การเป็นภรรยา See also: การเป็นเมีย
wifely (adj.) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นภรรยา See also: (เช่นพฤติกรรม หรือทัศนคติ)
wifey (n.) เมีย See also: ภรรยา Syn. wife
English-Thai: HOPE Dictionary
wife(ไวฟฺ) n. ภรรยา,ผู้หญิง vi. vt. แต่ง (หญิง) เป็นภรรยา, See also: wifedom n. -Phr. (take to wife แต่ง (หญิง) เป็นภรรยา) pl. wives, Syn. helpmate,spouse
wifehood(ไวฟฺ'ฮูด) n. ความเป็นภรรยา,ความเป็นแม่บ้าน
wifelike(ไวฟฺ'ไลค) adj.,adv. มีลักษณะเป็นภรรยาหรือแม่บ้าน, Syn. wifely
wifely(ไวฟฺ'ลี) adj. มีลักษณะเป็นภรรยาหรือแม่บ้าน, Syn. wifelike., See also: wifeliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
wife(n) ภรรยา,แม่บ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wife, provision forค่าเลี้ยงชีพสำหรับภริยาผู้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wife abuseการทารุณกรรมภรรยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนธรรพวิวาห์ (v.) become husband and wife without marriage
บุพเพสันนิวาส (n.) state of being husband and wife in the past life See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven
อาวาหะ (n.) marriage which the wife moves into husband´s house
ชายา (n.) wife See also: consort Syn. มเหสี, เจ้าจอม, มาดาม, ภริยา, เมีย, ภรรยา Ops. สวามี
ท้ายครัว (n.) wife Syn. เมีย, ภรรยา
บ้านใหญ่ (n.) wife See also: man´s first wife Syn. เมียหลวง
ภรรยา (n.) wife See also: spouse, better half Syn. ภริยา
ภรรยา (n.) wife Syn. เมีย
ภรรยา (n.) wife See also: consort Syn. มเหสี, เจ้าจอม, มาดาม, ภริยา, เมีย Ops. สวามี
ภริยา (n.) wife See also: spouse, better half Syn. ภรรยา
ภริยา (n.) wife See also: consort Syn. มเหสี, เจ้าจอม, มาดาม, เมีย, ภรรยา Ops. สวามี
มาดาม (n.) wife See also: consort Syn. มเหสี, เจ้าจอม, ภริยา, เมีย, ภรรยา Ops. สวามี
เมีย (n.) wife See also: spouse, better half Syn. ภรรยา, ภริยา
เมียหลวง (n.) wife See also: man´s first wife
น้องเมีย (n.) wife´s younger sister See also: wife´s younger brother
married women (n.) คำนามพหูพจน์ของ wife See also: ภรรยา, เมีย Ops. husbands
wives (n.) คำนามพหูพจน์ของ wife See also: ภรรยา, เมีย Syn. married women Ops. husbands
กินเมีย (v.) bring death to the wife See also: run through one´s wives
ตำแย (adj.) midwife Syn. หมอตำแย
ท้ายครัว (n.) adultery with somebody´s wife
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My wife is a little bit fresher todayวันนี้ภรรยาของผมสดชื่นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
I'm tired of my wife's unceasing complaintsฉันเหนื่อยหน่ายกับการบ่นไม่มีหยุดของภรรยา
He cheated on his wifeเขานอกใจภรรยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome.เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ
My wife was reading all about it. A very sad case.ภรรยาผมตามอ่านข่าวนี้เป็นคดีที่น่าสะเทือนใจ
Your wife was a wonderful woman, Mr. De Winter.ภรรยาคุณเป็นผู้หญิงที่วิเศษนะคุณเดอ วินเทอร์
But let your wife know. She'll be getting worried.ไปบอกภรรยาคุณจะดีกว่าหล่อนคงกําลังเป็นห่วงเเย่
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง
Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall.เมื่อมีการถ่ายภาพระบายสี ภรรยาของเขาอยู่บนผนัง แต่เขาเอามันลง
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์
It seems to me you once had a wife someplace.ฉันแว่วมาว่า แกเคยมีเมียอยู่ไหนสักคน
Well, Clapper, is your good lady wife a willing partner to this hoggins?ก็คแลปเปอเป็นภรรยาที่ก็ของ คุณผู้หญิง พันธมิตรยินดีที่จะกามกิจนี้ หรือไม่?
My wife - large girl - works in a caff.ภรรยาของฉัน, สาวขนาดใหญ่ ทำงานใน แคฟ ชิปใหญ่ที่สุดในธุรกิจ
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ
Not until I've talked some sense to that headstrong wife of yours.นั่นต้องหลังจากฉันอบรม ภรรยาหัวเเข็งของนายก่อน

wife ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叔母[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ, 叔母] aunt; wife of father's younger brother
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 眷] concern; wife and children
玉人吹箫[yù rén chuī xiāo, ㄩˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, 玉人吹箫 / 玉人吹簫] virtuoso piper wins a beauty; the xiao 箫 (mouth organ) virtuoso 萧史 won for his wife the beautiful daughter of Duke Mu of Qin 秦穆公
拖儿带女[tuō ér dài nǚ, ㄊㄨㄛ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄋㄩˇ, 拖儿带女 / 拖兒帶女] supporting a wife and children; dragged down by having a family to feed
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, 伯母] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother)
舅母[jiù mǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄨˇ, 舅母] wife of mother's brother; aunt; maternal uncle's wife
贵贱[guì jiàn, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 贵贱 / 貴賤] noble and lowly; high versus low social hierarchy of ruler to people, father to son, husband to wife in Confucianism
叔祖母[shū zǔ mǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 叔祖母] wife of paternal grandfather's younger brother
瑞亚[Ruì yà, ㄖㄨㄟˋ ㄧㄚˋ, 瑞亚 / 瑞亞] Rhea, wife of Chronos and mother of Zeus in Greek mythology
宋美龄[Sòng Měi líng, ㄙㄨㄥˋ ㄇㄟˇ ㄌㄧㄥˊ, 宋美龄 / 宋美齡] Soong Mei-ling or Song Meiling (1898-2003), Chiang Kai-shek's wife (subsequently widow)
贤妻良母[xián qī liáng mǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧ ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˇ, 贤妻良母 / 賢妻良母] a good wife; a virtuous wife (Confucianism)
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 妗] wife of mother's brother
[mò, ㄇㄛˋ, 妺] wife of the last ruler of the Xia dynasty
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, 叔婆] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife
鼓盆[gǔ pén, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ, 鼓盆] lit. to drum on a bowl; refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife; fig. grief for a lost wife
鼓盆之戚[gǔ pén zhī qī, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ ㄓ ㄑㄧ, 鼓盆之戚 / 鼓盆之慼] drumming on a bowl in grief (成语 saw, refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife); fig. grief for a lost wife
侄媳妇[zhí xí fu, ㄓˊ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, 侄媳妇 / 侄媳婦] brother's son's wife; nephew's wife
姨甥男女[yí sheng nán nǚ, ㄧˊ ㄕㄥ˙ ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, 姨甥男女] wife's sister's children
巧妇[qiǎo fù, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ, 巧妇 / 巧婦] clever wife; ingenious housewife
小老婆[xiǎo lǎo pó, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄠˇ ㄆㄛˊ, 小老婆] concubine; junior wife; mistress
外甥女[wài sheng nǚ, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄋㄩˇ, 外甥女] sister's daughter; wife's sibling's daughter
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, 嬢] Japanese variant of 孃|娘; daughter; girl; wife
丧妻[sàng qī, ㄙㄤˋ ㄑㄧ, 丧妻 / 喪妻] deceased wife
大嫂[dà sǎo, ㄉㄚˋ ㄙㄠˇ, 大嫂] eldest brother's wife; sister-in-law
伯叔祖母[bó shū zǔ mǔ, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 伯叔祖母] father's father's brother's wife; great aunt
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, 大妈 / 大媽] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman)
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
第一夫人[dì yī fū rén, ㄉㄧˋ ㄧ ㄈㄨ ㄖㄣˊ, 第一夫人] First Lady (wife of US president)
主妇[zhǔ fù, ㄓㄨˇ ㄈㄨˋ, 主妇 / 主婦] housewife
家庭主妇[jiā tíng zhǔ fù, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄈㄨˋ, 家庭主妇 / 家庭主婦] housewife
[kàng, ㄎㄤˋ, 伉] husband; wife
[lì, ㄌㄧˋ, 俪 / 儷] husband and wife
两口子[liǎng kǒu zi, ㄌㄧㄤˇ ㄎㄡˇ ㄗ˙, 两口子 / 兩口子] husband and wife
太太[tài tai, ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, 太太] married woman; Mrs.; Madam; wife
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, 分居] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members)
夫妇[fū fù, ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 夫妇 / 夫婦] a (married) couple; husband and wife
[hūn, ㄏㄨㄣ, 婚] to marry; marriage; wedding; to take a wife
妗子[jìn zi, ㄐㄧㄣˋ ㄗ˙, 妗子] (informal) mother's brother's wife; maternal uncle's wife

wife ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband)
オフィスワイフ[, ofisuwaifu] (n) office wife
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito
ワイフ[, waifu] (n) wife
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
三族[さんぞく, sanzoku] (n) three types of relatives (e.g, father, children and grandchildren; parents, siblings, wife and children; etc.)
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
世話女房[せわにょうぼう, sewanyoubou] (n) perfectly dedicated wife
人妻と寝る[ひとづまとねる, hitodumatoneru] (v1) to sleep with another person's wife
仮面夫婦[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife
内縁の妻[ないえんのつま, naiennotsuma] (n) de facto wife; common-law wife
内縁関係[ないえんかんけい, naienkankei] (n,adj-no) de facto marriage; common-law marriage; living together as husband and wife without formal marriage
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife
夫婦の所有財産[ふうふのしょゆうざいさん, fuufunoshoyuuzaisan] (n) conjugal property; joint ownership property of husband and wife
奥さん孝行[おくさんこうこう, okusankoukou] (n) devoted to one's wife
女君;妻君[めぎみ, megimi] (n) (1) (女君 only) someone else's daughter; (2) (hon) one's wife
女房天下[にょうぼうてんか, nyouboutenka] (n) husband being henpecked; house where the wife is the boss; petticoat government
妻女[さいじょ, saijo] (n) one's wife; one's wife and daughter or daughters
嫁いびり[よめいびり, yomeibiri] (n) bullying a young wife
嫁さん[よめさん, yomesan] (n) (col) wife
[むろ, muro] (n,n-suf) (1) room; (2) (obsc) wife (of someone of high rank); (3) (obsc) scabbard; (4) (See 二十八宿) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions); (P)
山の神[やまのかみ;ヤマノカミ, yamanokami ; yamanokami] (n) (1) (やまのかみ only) mountain god; (2) (やまのかみ only) (col) one's wife (sometimes esp. a nagging wife); (3) (uk) roughskin sculpin (Trachidermus fasciatus)
岳父[がくふ, gakufu] (n) (man's) father-in-law; father of one's wife
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart
御御;御々[おごう;おご, ogou ; ogo] (n) (arch) (hon) another's wife or daughter
御御様[おごうさま, ogousama] (n) (arch) (term of respect for) another's wife or daughter
御忍び駕籠[おしのびかご, oshinobikago] (n) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito
御新造;ご新造[ごしんぞう;ごしんぞ, goshinzou ; goshinzo] (n) wife (esp. of a prominent, recently married man)
悪妻[あくさい, akusai] (n) bad wife
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband
愛妻[あいさい, aisai] (n) beloved wife
愛妻弁当[あいさいべんとう, aisaibentou] (n) lunchbox made with loving care by one's wife
政所[まんどころ;まどころ;まつりごとどころ, mandokoro ; madokoro ; matsurigotodokoro] (n) (1) official in charge of the administration of domains and general affairs of powerful noble families (from the middle of the Heian period); (2) (hon) (abbr) (See 北の政所) titled lady (legal wife of an important official); (3) government office related to finances (Kamakura and Muromachi periods); (4) clerk working for large temples and shrines
暇を出す[ひまをだす, himawodasu] (exp,v5s) (1) to fire someone; to discharge someone; (2) to divorce one's wife
有閑マダム[ゆうかんマダム, yuukan madamu] (n) bourgeoise wife
梵妻[ぼんさい, bonsai] (n) Buddhist priest's wife
正室[せいしつ, seishitsu] (n) (1) (See 側室,本妻) legal wife (of a noble) (as opposed to a concubine); (2) (See 表座敷・おもてざしき) room for receiving guests; (3) (obsc) heir; successor
熟年夫婦[じゅくねんふうふ, jukunenfuufu] (n) middle-aged couple; middle-aged husband & wife
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility)
節婦[せっぷ, seppu] (n) chaste or faithful wife
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ワイフ[わいふ, waifu] WIFE

wife ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
อนุภรรยา[n.] (anuphanrayā) EN: minor wife ; mistress ; concubine  FR: maîtresse [f]
อนุภริยา[n.] (anuphariyā) EN: minor wife ; mistress ; concubine  FR: maîtresse [f]
อาวาหะ[n.] (āwāha) EN: marriage which the wife moves into husband's house FR:
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanni) EN: state of being husband and wife in the past life FR:
ชายา[n.] (chāyā) EN: wife ; consort ; girl ; beautiful girl FR:
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together FR:
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife FR:
เด็ดดอกฟ้า[v. exp.] (det døkfā) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl FR:
แฟน[n.] (faēn) EN: husband ; wife FR: mari [m] ; épouse [f]
อีเมีย[n. exp.] (ī mīa) EN: wife FR:
เจ้าจอม[n.] (jaojøm) EN: royal minor wife FR:
เข้าท้ายครัว[v. exp.] (khao thāi k) EN: approach through the wife FR:
คนธรรพวิวาห์[X] (khonthanpha) EN: become husband and wife without marriage FR:
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่ผัวตัวเมีย[n.] (khūphūatūam) EN: married couple ; husband and wife FR:
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple FR: couple marié [m] ; époux [mpl] ; mariés [mpl]
กินน้ำพริกถ้วยเดียว[v. (loc.)] (kinnāmphrik) EN: be faithful to one's wife FR:
กินน้ำใต้ศอก[v. (loc.)] (kinnāmtāisø) EN: play second fiddle ; be a minor wife ; be treated as less important (as somebody else) FR:
กล่าวเมีย[v. exp.] (klāo mīa) EN: take a wife ; get married FR: prendre une épouse ; épouser ; se marier
กกเมีย[v. exp.] (kok mīa) EN: cuddle one's wife FR: enlacer son épouse
เลือกคู่[v. exp.] (leūak khū) EN: select a mate ; find a wife ; find a husband FR:
หลงเมีย[v. exp.] (long mīa) EN: be blindly in love with one's wife FR: être fou amoureux de sa femme
แม่ศรีเรือน[n. exp.] (maē sī reūo) EN: good wife FR:
มเหสี[n.] (mahēsī) EN: queen ; consort ; king's wife FR: reine [f]
เมีย[n.] (mīa) EN: wife ; spouse FR: épouse [f] ; femme [f] ; moitié [f] (fig. - fam.)
เมียเช่า [n. exp.] (mīa chao) EN: hired wife ; rent wife FR:
เมียฝรั่ง[n. exp.] (mīa Farang) EN: foreigner’s wife FR:
เมียเก่า[n. exp.] (mīa kao) EN: former wife ; ex-wife FR: ex-épouse [f] ; ancienne épouse [f] ; précédente épouse [f]
เมียหลวง[n.] (mīalūang) EN: principal wife FR: épouse légitime [f]
เมียน้อย[n.] (mīanøi) EN: minor wife ; mistress ; concubine ; second wife FR: maîtresse [f] ; concubine [f]
หม่อม[n. prop.] (Mǿm ) EN: Mom ; Lady ; Duchess ; king's grandson's wife ; Mom ; wife of a prince ; commoner married to a prince FR:
หม่อมห้าม[n.] (mǿmhām) EN: king's plebeian concubine ; royal minor wife ; royal concubine FR:
นางเมือง[n.] (nāngmeūang) EN: king's wife FR:
ปัตนิ[n.] (pattani) EN: wife FR: maîtresse de maison
ปัตนี[n.] (pattanī) EN: wife FR: maîtresse de maison
ภรรยา[n.] (phanrayā = ) EN: spouse ; wife FR: épouse [f] ; femme [f] ; moitié [f] (fig. - fam.)
ภรรยาน้อย[n. exp.] (phanrayā nø) EN: minor wife ; concubine ; lesser wife ; second wife FR: maîtresse [f]
ภรรยานอกสมรส[n. exp.] (phanrayā nø) EN: illegal wife ; concubine ; second wife ; minor wife FR: maîtresse [f]
ภรรยา[n.] (phanyā = ph) EN: spouse ; wife FR: épouse [f] ; femme [f]

wife ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehegatten {pl}husband and wife
Schankwirtin {f}alewife
Gattin {f}wife

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wife
Back to top