ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vender

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vender*, -vender-

vender ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vender (n.) คนขายของ See also: ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย Syn. consignor, vendor, seller
English-Thai: HOPE Dictionary
vender(เวน'เดอะ) n. =vendor (ดู)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me tell you, what an odyssey that has been. Rose decided she wanted lavender. She knows I detest the color.โรสเลือกสีม่วงทั้งๆ ที่รู้ว่าฉันเกลียด
She requested a park view and favors purple orchids and lavender scents.She requested a park view... ...and favors purple orchids and lavender scents.
You start off listening to Amy Grant but then before you know it it's 3 am and you got your Visa card and you're giving it to the scary bitch on TV with the lavender hair.ตั้งแต่เรื่องที่เธอฟังเอมี่ แกรนท์ แล้วยังไงน่ะเหรอ ตอนตี3 เธอยังถือเครดิตการ์ดอยู่เลย แต่ไม่รู้คิดยังไง หล่อนเอามันไปให้ยัยผมสีลาเวนเดอร์นั่น
The prints on the shrimp tails all came back to George Babinkian, but whoever was eating the shrimp was wearing lavender lipstick- so I'm guessing it wasn't Binky.ผลตรวจสอบลายนิ้วมือบนหางกุ้งระบุว่าเป็นของ จอร์จ บาบินเคียน แต่ใครก็ตามที่กินกุ้งทาลิปสติกสึม่วงลาเวนเดอร์ ฉันก็เลยเดาว่าไม่น่าจะใช่ บิงกี้
Lavender? Is that good?และเธอก็ไม่ต้องใช้ เครื่องประดับด้วย
They use tomatoes and onions and little amount of wild lavender.พวกเขาใช้มะเขือเทศและหัวหอมและดอกลาเวนเดอ์ขาวอีกนิดหน่อย
It's like lavender and sweat.เหมือนกับกลิ่นลาเวนเดอร์ผสมกับเหงื่อ
Seventy-eight dollars on lavender honey!78เหรียญ น้ำผึ้งลาเวนเดรอ์!
And I'm gonna feel real crappy when you unwrap your lavender bath beads.แล้วฉันก็จะรู้สึกแย่มากๆ ตอนที่เธอแต่งดอกลาเวนเดอร์ที่เธอบูชา
Tell me how I broke up with Lavender again.ฉันเลิกกับลาเวนเดอร์ยังไงนะ
[Nick] You smell like lavender.คุณมีกลิ่นเหมือนลาเวนเดอร์
So nice. What is that, lavender?เยี่ยมเลย นี่อะไร สีลาเวนเดอร์เหรอ?

vender ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唇形科[chún xíng kē, ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄜ, 唇形科] Labiatae, the taxonomic family including lavender, mint
熏衣草[xūn yī cǎo, ㄒㄩㄣ ㄧ ㄘㄠˇ, 熏衣草] lavender
薰衣草[xūn yī cǎo, ㄒㄩㄣ ㄧ ㄘㄠˇ, 薰衣草] lavender

vender ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サードベンダ[, sa-dobenda] (n) {comp} third vender
独立系ソフトウェアメーカー[どくりつけいソフトウェアメーカー, dokuritsukei sofutoueame-ka-] (n) {comp} ISV; Independent Software Vender
製造者規定信号[せいぞうしゃきていしんごう, seizoushakiteishingou] (n) {comp} vender unique
飴売り;飴売(io)[あめうり, ameuri] (n) candy vendor (esp. an Edo-period candy vendor who sold candy while walking around playing the flute or another musical instrument); candy vender
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes)
スターチス[, suta-chisu] (n) statice (flower); sea-lavender
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes)
ベンダリゼーション[, bendarize-shon] (n) venderization; venderisation
ラベンダー[, rabenda-] (n) lavender
ラベンダー色[ラベンダーいろ, rabenda-iro] (n) lavender
姫鯛[ひめだい;ヒメダイ, himedai ; himedai] (n) (uk) lavender jobfish (Pristipomoides sieboldii); flower jobfish
Japanese-English: COMDICT Dictionary
独立系ソフトウェアメーカー[どくりつけいソフトウェアメーカー, dokuritsukei sofutoueame-ka-] ISV, Independent Software Vender
製造者規定信号[せいぞうしゃきていしんごう, seizoushakiteishingou] vender unique

vender ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกลาเว็นเดอะ[n.] (døk lāwendo) EN: lavender FR: lavande [f]
ลาเวนเดอร์[n.] (lāwēndoē) EN: lavender FR: lavande [f]
น้ำตะไคร้[n. exp.] (nām takhrai) EN: citronella water ; lavender water FR: eau de lavande [f]

vender ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lavendel {m} [bot.]lavender
Schönbürzel {m} [ornith.]Lavender Waxbill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vender
Back to top