ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trammel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trammel*, -trammel-

trammel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trammel (n.) การผูกมัด See also: การบังคับ
trammel (n.) การขัดขวาง
trammel (n.) ตาข่ายดักสัตว์
trammel (n.) ไม้วัดรูปวงรี
trammel (n.) โซ่
trammel (vt.) ขัดขวาง Syn. impede, obstruct
trammel (vt.) ดักด้วยตาข่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
trammel(แทรม'เมิล) n. สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ห่วงคล้องขาม้า,ตาข่ายจับปลา,จับตก,ปลอกพันธนาการ,เครื่องวาดเป็นรูปวงรี,วงเวียนวาดรูปวงรี,ที่ค้ำจุนหม้อหรือกาน้ำเหนือเตาไฟ,โซ่ตรวน. vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,จับด้วยตาข่าย,ติดกับ., See also: trammeler,trammeller n.
English-Thai: Nontri Dictionary
trammel(n) เครื่องกีดกั้น,วงเวียน,ตาข่าย,อุปสรรค,โซ่ตรวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Laurie Trammel is a slut.ลอรี่ เทรมเมลมันส่ำส่อน
Lori Trammel skanked her way through the entire football team!Lori Trammel skanked her way through the entire football team!
Maybe Trammel can sneak me in{\, you know? }.ฉันอาจจะแอบย่องเข้าไปข้างใน นายก็รู้
Give Trammel the case number. Tell him to call us with the location.เอาหมายเลขคดีไปให้เเทรมเมล บอกให้เขาโทรบอกเราสถานที่
Hopefully, it went a little bit better than the trammel task.หวังอย่างยิ่งว่า เห็นงานที่สำคัญที่สุด จะดีกว่า
Trammel called us looking for Clay.แทรมเมลโทรหาพวกเรา ตามหาตัวเคลย์
Did I want it as bad as Laurie Trammel?ฉันต้องการมันเหมือนลอรี่ เทรมเมลมั้ย
I mean, except Lori Trammel. She couldn't wait to take it off.ฉันหมายถึง ยกเว้น ลอรี แทรมเมิล เธอรอไม่ไหวที่จะถอดมันออก
No, we just want to talk to him, Trammel.ไม่ เราเเค่ต้องการคุยกับเขา แทรมเมล
Call Trammel, see if he can scare up an address on Mother Yates.โทรหา ทรามเมล ดูเผื่อว่าเขาสามารถหาที่อยู่ของแม่เยสท์
You call Trammel?นายโทรหาแทรมเมลหรือยัง
Hey, Trammel, it's too late for "over," man.นี่ แทรมเมลล์ มันช้าไปที่จะเลิกพวก

trammel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled
羁绊[jī bàn, ㄐㄧ ㄅㄢˋ, 羁绊 / 羈絆] trammels; yoke; fig. restraint on one's movements

trammel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel FR:
กีดหน้าขวางตา[v.] (kītnākhwāng) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel FR:
อวนจมกุ้ง[n. exp.] (uan jom kun) EN: shrimp trammel net FR:

trammel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stangenzirkel {m}beam trammels
Fesseln {pl}trammels

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trammel
Back to top