ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-trammel-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trammel, *trammel*,

-trammel- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Laurie Trammel is a slut.ลอรี่ เทรมเมลมันส่ำส่อน
Lori Trammel skanked her way through the entire football team!Lori Trammel skanked her way through the entire football team!
Maybe Trammel can sneak me in{\, you know? }.ฉันอาจจะแอบย่องเข้าไปข้างใน นายก็รู้
Give Trammel the case number. Tell him to call us with the location.เอาหมายเลขคดีไปให้เเทรมเมล บอกให้เขาโทรบอกเราสถานที่
Hopefully, it went a little bit better than the trammel task.หวังอย่างยิ่งว่า เห็นงานที่สำคัญที่สุด จะดีกว่า

-trammel- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel FR:
กีดหน้าขวางตา[v.] (kītnākhwāng) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel FR:
อวนจมกุ้ง[n. exp.] (uan jom kun) EN: shrimp trammel net FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -trammel-
Back to top