ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throttle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throttle*, -throttle-

throttle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throttle (n.) หัวเปิดปิดน้ำ See also: วาล์ว Syn. gas-feed, starter, gas pedal
throttle back (phrv.) ทำให้ (เครื่องยนต์) ช้าลงเพราะเปลี่ยนคันบังคับ See also: ทำให้ (เครื่องยนต์) เบาลง
English-Thai: HOPE Dictionary
throttle(ธรอท'เทิล) n. ลิ้นบังคับของเหลว,ลิ้นบังคับอากาศ,ลิ้นบังคับกระแส. vt. เค้นคอ,บีบคอ,ฆ่าบีบคอ,อุด,จุก,บีบ,บีบรัด,บีบคั้น,กดบีบ., See also: throttler n., Syn. choke,strangle,stifle
English-Thai: Nontri Dictionary
throttle(vt) อุด,จุก,บีบคอ,บีบคั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
throttle plate; butterfly valve; throttle; throttle valveลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next to the throttle is the airspeed gauge.ติดกับมาตรวัดความเร็ว คือมาตรวัดความเร็วลม
And the throttle in your right hand controls the speed.คันเร่งด้านขวาใช้ควบคุมความเร็ว
(speaking JAPANESE) I don't need a computer to tell me about my throttle response.(SPEAKING JAPANESE) อย่าเอาคอมพิวเตอร์มายุ่งกับรถฉัน
I could throttle you!ฉันล่ะอยากจะบีบคอนายนัก!
I put the throttle up right away.ผมเปิดพลังงานตลอดทั้งทาง
She'll do 65 with the throttle wide open.เธอสนใจนาย? ใช่. เธอต้องการนายจริง ๆ...
I realized that even though today I wanted to throttle you,ผมรู้อยู่ว่าวันนี้ ถึงแม้ผม อยากจะเปิดใจกับคุณ
He let off the throttle at the line.เขาไม่ได้เหยียบคันเร่งตรงเส้นชัย
Going after the kid full throttle this time.จะจัดเต็มแล้วคราวนี้
All right, why don't we just back off the throttle here, yeah?เอาหล่ะ ทำไมเราไม่หยุดการเค้นถาม ใช่?
Too violent with the steering, throttle or brakes and it will bite you.การเลี้ยง คันเร่ง และเบรคมันโหดเกินไป เดี๋ยวมันจะมากัดคุณ
I got the throttle wide open! They're too damn fast!ฉันเร่งความเร็วสุดแล้ว มันเร็วชิบหาย

throttle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油门[yóu mén, ㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, 油门 / 油門] accelerator (pedal); gas pedal; throttle
[lēi, ㄌㄟ, 勒] to choke; to throttle; to strangle
勒脖子[lēi bó zi, ㄌㄟ ㄅㄛˊ ㄗ˙, 勒脖子] to throttle; to strangle
节气门[jié qì mén, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧˋ ㄇㄣˊ, 节气门 / 節氣門] throttle

throttle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセルペダル[, akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal
スロットルバルブ[, surottorubarubu] (n) throttle valve
スロットルレバー[, surottorureba-] (n) throttle lever

throttle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เค้น[v.] (khen) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle FR: serrer ; étreindre

throttle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gasgestänge {n}carburet throttle controls
Drossel {f} [techn.]throttle
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve
Drosselklappenbetätigung {f}throttle linkage
Drosselklappengehäuse {n}throttle body housing
Drosselklappenrückholfeder {f}throttle return spring
Drosselventil {n} [techn.]throttle valve; throttling valve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throttle
Back to top