ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tattle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tattle*, -tattle-

tattle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tattle (vi.) ซุบซิบนินทา See also: นินทา Syn. chatter, piffle
tattle (vt.) เปิดเผยความลับ See also: เปิดเผยข่าว
tattle (vi.) พูดไร้สาระ See also: พูดเรื่องไม่เป็นเรื่อง
tattle (n.) คนที่นินทา
tattle (n.) การนินทา See also: การซุบซิบนินทา
tattler (n.) ผู้เปิดเผยข่าวหรือความลับ Syn. busybody, muckraker, snoop
tattletale (n.) ผู้เปิดเผยความลับ See also: คนที่เปิดเผยความลับหรือการกระทำที่ไม่ดีของผู้อื่น Syn. informer, talebearer, busybody, troblemaker
English-Thai: HOPE Dictionary
tattle(แทท'เทิล) vi.,vt.,n. (การ) เปิดเผยข่าว,เปิดเผยความลับ,คุย,นินทา,นินทา,พูดไม่เป็นสาระ,พูดมาก,ซุบซิบ,tattle on ทรยศโดยการเปิดเผยความลับ., See also: tattlingly adv.
tattler(แทท'เลอะ) n. ผู้เปิดเผยข่าวหรือความลับ.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนปากบอน (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากสว่าง, คนปากโป้ง
คนปากสว่าง (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากบอน, คนปากโป้ง
คนปากโป้ง (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากบอน, คนปากสว่าง
นกกะปูด (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากบอน, คนปากสว่าง, คนปากโป้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't tattle either. Good enough.เราจะไม่พูดอีกแล้ว พอยัง
Or what, you're gonna tattle on us like you did with the flag?ถ้าไม่ออกแล้วไง เธอจะเอาเรื่องพวกเราไปฟ้อง เหมือนที่เธอปากสว่างเรื่องธงเหรอ?
I didn't tattle about the flag, but you shouldn't have made it in the first place.ฉันไม่ได้ปากสว่างเรื่องธง แต่พวกเธอก็ไม่น่า ออกแบบมันมาตั้งแต่แรก
She was going to tattle to The Ash about our little baby farm.เขาจะไปบอกดิแอชเรื่องฟาร์มเด็ก
Don't be a tattletale little bro.อย่าเพ้อเจ้อนักเลย เจ้าหนู
She tattled on 10.เธอเป็นคนฟ้องเรื่องของหมายเลข 10
Now you tattled twice.ตอนนี้คุณกำลังฟ้องเป็นครั้งที่สอง
And when my mom scolded me, I tattled to my dad.เมื่อเวลาแม่ดุผม ผมก็ยังได้ปรับทุกข์กับพ่อ
Well, what mommy doesn't know won't hurt her, okay, Mr. Tattletale?ก็แม่หนูไม่รู้นี่ ว่ามันไม่เป็นไรหรอก โอเคนะ
It's too bad the tattletale can't tell us who the crane operator was.ลูกทำอะไรน่ะ โนอาห์? ลูกทำอะไร?
They call me "tattle-Ina." It's a bumblebee nickname.พวกเขาเรียกฉัน "tattle-Ina" มันเป็นชื่อเล่นผึ้งชนิดหนึ่ง มันน่ารักดีแต่ต่อยเจ็บ
But you shouldn't have tattled about the flag.แต่เธอก็ไม่ควรปากสว่างเรื่องธง

tattle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打小报告[dǎ xiǎo bào gào, ㄉㄚˇ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 打小报告 / 打小報告] tattletale; to rat on sb

tattle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana)
黄脚鷸[きあししぎ;キアシシギ, kiashishigi ; kiashishigi] (n) (uk) grey-tailed tattler (species of sandpiper, Heteroscelus brevipes)

tattle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปากบอน[v.] (pākbøn) EN: tattle ; talk to much ; blab ; blabber ; gossip ; talk carelessly FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages ; jaser ; cafarder (fam.) ; cafter (fam.)
ปากเปราะ[v.] (pākprǿ) EN: tattle FR:
คนปากบอน[n. exp.] (khon pākbøn) EN: tattletale ; blabbermouth ; gossip FR:
นกกะปูด[n.] (nokkapūt) EN: tattletale FR: commère [f]
นกตีนเหลือง [n. exp.] (nok tīn leū) EN: Grey-tailed Tattler FR: Chevalier de Sibérie [m] ; Chevalier cendré [m] ; Chevalier à pieds courts [m]

tattle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderwasserläufer {m} [ornith.]Wandering Tattler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tattle
Back to top