ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tasteful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tasteful*, -tasteful-

tasteful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tasteful (adj.) ซึ่งมีรสนิยม Syn. delicate, fine, cultivated, nice Ops. tasteless
tasteful (adj.) ซึ่งมีรสชาติดี Syn. delicious, delectable, pleasing, tasty Ops. tasteless
English-Thai: HOPE Dictionary
tasteful(เทสทฺ'ฟูล) adj. มีรสนิยมดี,รสอร่อย,รู้จักเลือกเฟ้น., Syn. delectable,delicious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
CHILDREN PURCHASE TASTEFUL BOUQUETS...เด็กๆซื้อช่อดอกไม้สวยๆ
What a tasteful solution.ช่างเป็นข้อแก้ตัวที่สวยงามมาก
I'm gonna go find some hardcover photography books of tasteful nudes.หนูจะไปหาหนังสือรวมรูปถ่าย ปกแข็ง ที่มีรูปนู้ดดูดดื่มซะหน่อย
Now, this is a tasteful nude.นี่สิ ที่หนูเรียกว่านู้ดดูดดื่ม
At a tasteful dinner, in front of the whole board.อาหารค่ำที่มีรสนิยมดีในหน้าของคณะกรรมการทั้งหมด
If Helen had anything to do with this wedding, it is going to be perfect and tasteful and beautiful.ถ้าได้เฮเลนช่วยด้วย มันจะเป็นอะไรที่ perfect และก็สวยงามมาก
That is a tasteful gift-free zone.ถนน36และ48 นั่นมันแหล่งของขวัญไร้รสนิยม.
Princes Sophie, welcome to our tasteful and appropriate home.เจ้าหญิงโซฟี ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรา
Big gun, tasteful scar.มีปืนใหญ่ มีรอยแผลเป็นเท่ๆ
I don't see any reason to be tasteful about Auschwitz.ผมไม่เห็นเหตุผลใด ๆ ที่จะมี รสนิยมเกี่ยวกับ Auschwitz
It's all tasteful Page 3 stuff.ก็แค่ภาพเพจทรีที่มีรสนิยม
I find it distasteful to even contemplate the horror facing all those on board.ข้าไม่ชอบขี้หน้าไอ้พวกปิศาจห้าร้อย ที่คอยรังควานข้าอยู่นอกทะเลนั่นสักคน

tasteful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気の利いた[きのきいた, kinokiita] (adj-f) (See 気が利く) sensible; clever; smart; decent; tasteful
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
体裁良く[ていさいよく, teisaiyoku] (adv) tastefully; respectfully; decently
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P)
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something)
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp,v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive
気の利く[きのきく, kinokiku] (exp,adj-f) (1) (See 気が利く・2) attentive; scrupulous; tactful; (2) (See 気が利く・1) tasteful; smart
趣の有る;趣のある[おもむきのある, omomukinoaru] (exp) zestful; tasteful; elegant

tasteful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
อย่างน่ารังเกียจ[adv.] (yāng nā ran) EN: nastily ; distastefully FR:

tasteful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschmackvoll {adj} | geschmackvoller | am geschmackvollstentasteful | more tasteful | most tasteful
geschmackvoll {adv}tastefully; tastily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tasteful
Back to top