ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sectional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sectional*, -sectional-

sectional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sectional (adj.) เป็นตอนๆ See also: เป็นส่วนๆ, เฉพาะส่วน, ประกอบด้วยหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน Syn. fractional, partial, separated Ops. whole, united
sectionally (adv.) เป็นตอนๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
sectional(adj) เป็นส่วนๆ,เป็นตอนๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sectional impressionรอยพิมพ์แยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the sectional in the family room slides apart when you sleep on it.แล้วอีกห้อง ก็อยู่ในห้องครอบครัว
Everyone has picked you as favorites for sectionals, you won your sectional last year.ทุกคนให้คุณเลือกเพื่อการแข่งขัน คุณชนะระดับเขตในปีที่แล้ว
And now, the winner of this year's west-central sectional is...และตอนนี้ ผู้ชนะ ระดับเขตตะวันตกกลาง ได้แก่...
We'll be fine. Maybe for the invitationals, but not for the sectionals and certainly not the regionals. The wheelchair kid's right.ไม่มีปัญหา แค่ร้องโชว์คงได้ แต่ประกวดคงไม่ไหว แข่งระดับภาคยิ่งแย่แน่ๆ มนุษย์ล้อพูดถูก ยัยเรเชลนั่น ชอบทำผมโมโห แต่เธอร้องเก่งจริง เรเชลลาออก
Had an agreement that you were going to show me Your glee club set list for sectionals. Sorry, sue.ฉันจำได้ว่า นายจะให้ฉันดู รายชื่อเพลงในการแข่งระดับเขต
Would you remind me once again The names of the schools you'll be competing against at sectionals?ฉันขอรายชื่อ ร.ร.ที่เป็นคู่แข่ง ระดับเขตของเราอีกทีสิ
They'll know exactly how to beat us at sectionals.พวกเค้าเล่นงานเราได้แน่
Has been passing along our set list for sectionals To you.ผมคิดว่าโค้ชทีมเชียร์ของเรา ส่งรายชื่อเพลงให้คุณ
I did some thinking last night. I think I found our new number for sectionals.ฉันนอนคิดเมื่อคืน คิดว่าเราได้เพลงใหม่แล้วล่ะ
And I'm worried about our chances for sectionals.ฉันเป็นห่วงโอกาสเรา ในระดับเขต
This is their set list from sectionals.นี่คือรายชื่อเพลง ที่จะแข่งระดับเขต
Will's busy getting the kids ready for sectionalsวิลล์ยุ่งกับการเตรียมแข่ง

sectional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切断図[せつだんず, setsudanzu] (n) sectional drawing
セクショナリズム[, sekushonarizumu] (n) sectionalism
分派主義[ぶんぱしゅぎ, bunpashugi] (n) sectarianism; sectionalism
地域主義[ちいきしゅぎ, chiikishugi] (n) regionalism; sectionalism; localism
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms

sectional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเฉท[n.] (børichēt) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริเฉท-[pref.] (børichētha ) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
พื้นที่หน้าตัด[n. exp.] (pheūnthī nā) EN: cross-sectional area ; cross sectional area FR:
การศึกษาภาคตัดขวาง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: cross-sectional study ; cross-sectional studies ; cross-sectional analysis FR:
ควั่น[v.] (khwan) EN: girdle ; make a ring around ; cut around ; make a circular incision ;c ut into rings ; cut off into cross-sectional rings FR:
ต่อเนื่องเป็นช่วง[adv.] (tø neūang p) EN: piecewise continuous ; sectionally continuous FR:

sectional ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnittzeichnung {f}sectional drawing
Querschnittsdurchmesser {m}sectional diameter
Kleinstaaterei {f} [pol.]sectionalism
Querschnittsfläche {f}cross-sectional area
eigenbrötlerisch {adv}sectionally
Querschnittsbreite {f}cross-sectional width (tyre); section width
Reifenbreite {f}tyre section width; tyre width; cross-sectional width (tyre)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sectional
Back to top