ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-potluck-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น potluck, *potluck*,

-potluck- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, good thing I came up with this idea for potluck dinners.ใช่ ดีนะที่ฉันคิดไอเดีย ดินเนอร์อาหารว่างขึ้นมาได้
Are you coming to the staff potluck tomorrow?จะไปงานสังสรรค์พนักงานพรุ่งนี้รึเปล่า
Thanks-living potluck dinner, where we remember all we have to be thankful for.ประจำปีของกรีนเดล สถานที่ที่เราทุกคนควรต้องขอบคุณ
Okay, I see that this isn't Potluck Tuesday.หนูไม่เห็นว่ามันเกี่ยวกับงานอังคารนี้เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -potluck-
Back to top