ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

playful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *playful*, -playful-

playful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
playful (adj.) ชอบเล่น See also: ขี้เล่น, สนุกสนาน, ซน, ร่าเริง Syn. frisky
playful (adj.) ซึ่งเป็นการหยอก See also: เล่น, ซึ่งล้อเล่น Syn. jesting
playfully (adv.) อย่างสนุกสนาน See also: อย่างมีความสุข, อย่างร่าเริงแจ่มใส Syn. cheerfully, happily, humorously Ops. seriously
English-Thai: HOPE Dictionary
playful(เพล'ฟูล) adj. ขี้เล่น,ซน,สนุกสนาน,หยอกเล่น., See also: playfulness n., Syn. frolicsome
English-Thai: Nontri Dictionary
playful(adj) สนุกสนาน,ครึกครื้น,ซุกซน,ขี้เล่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เล่น (adj.) playful See also: mischievous, frisky, frolicsome, sportive Syn. มีอารมณ์ขัน, สนุก, สนุกสนาน
มีอารมณ์ขัน (adj.) playful See also: mischievous, frisky, frolicsome, sportive Syn. สนุก, สนุกสนาน
ย็อกแย็ก (adv.) playfully See also: merrily, gaily, thoughtlessly Syn. ย็อกแย็กๆ
ย็อกแย็กๆ (adv.) playfully See also: merrily, gaily, thoughtlessly
เป็นเล่น (adv.) playfully See also: triflingly Ops. จริงจัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You remember the short track Ono case? Then, one playful elementary school kid here sent an e-mail to the president of USA, you see.นายจำคดีที่เด็กประถมส่งอีเมล์ให้ประธานาธิบดีสหรัฐได้ไหม ข้างในมันเขียนว่า
In that tradition, I have mixed us a playful showbiz cocktail of what was left in my dads' liquor cabinet.ดังนั้นแล้ว ฉันจึงผสม คอกเทลมาด้วย โดยใช้ของที่เหลือ จากตู้เก็บเหล้าของพ่อฉัน
You are striking just the right tone of literate and serious yet playful and accessible.น้ำเสียงคุณฟังดูมีภูมิและจริงจัง แต่ก็ยังเหมือนหยอกและเข้าถึงได้
Okay, thank you, Pierce Hawthorne for your special blend of playful racial humor.สำหรับอารมณ์ขันทางเชื้อชาติ
Playful secrets.ความลับที่เราหยอกเล่นกัน
She was really playful, and she liked to switch roles with meเธอเป็นคนขี้เล่น และเธอก็ชอบเปลี่ยนบทบาทกับฉัน
Like the animated film, it conjures up playfulness and humor.ก็เหมือนหนังการ์ตูน มันทั้งสนุกสนานแล้วก็ตลก
That brilliant, playful, disrespectful young bastard.มีลูกเล่นแพรวพราว ไม่รู้จักมีความเคารพ
It's playful, fun and jazzy.เพลงนี้น่ารัก สนุก สดใสมีชีวิตชีวานะ
Just an idea, but maybe you could do something more playful.แค่เสนอความคิดนะ คุณน่าจะเอาแบบที่มันสนุกสนานหน่อย
It's true that it started playful.ตอนแรกมันก็เป็นแค่เรื่องสนุกๆ
And Doug is eh.. just a wonderful, playful, three-legged dog.แล้วดั้กก็เป็นเอ่อ.. หมาสามขาที่ขี้เล่นร่าเริงสุดๆ

playful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玩话[wán huà, ㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 玩话 / 玩話] playful talk; joking
爱游玩[ài yóu wán, ㄞˋ ㄧㄡˊ ㄨㄢˊ, 爱游玩 / 愛遊玩] playful

playful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戯笑[ぎしょう, gishou] (n) playful laughter
談林風;檀林風[だんりんふう, danrinfuu] (n) (See 談林派,俳諧) playful style of haikai poetry popularized in the mid-seventeenth century
雑俳[ざっぱい, zappai] (n) playful literature originating from haiku
お茶目[おちゃめ, ochame] (adj-na,n) (See 茶目) playfulness; mischief; urchin; wag
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
戯る[たわむる, tawamuru] (v5r,vi) (arch) (See 戯れる) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P)
檀林;談林[だんりん, danrin] (n) (1) {Buddh} (abbreviation of 栴檀林) (See 栴檀・1) Buddhist center for study and meditation; monastery; temple; (2) (abbr) (See 俳諧,談林風,談林派) Danrin style of haikai poetry (playful and oriented to the common person); Danrin school (of haikai poetry)
茶目[ちゃめ, chame] (adj-na,n) playfulness; mischief; urchin; wag; brown eyes

playful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่เล่น[adj.] (kaē len) EN: playful FR:
ขี้เล่น[adj.] (khīlen) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome FR: joueur ; jouette (Belg.)
แต๊ะอั๋ง[n. exp.] (tae ang) EN: playful sexual touching ; grope FR:
ทำเล่น ๆ[v. exp.] (tham len-le) EN: dabble ; be flippant ; be playful ; do for fun ; manifest insincerity FR: faire quelque chose pour le plaisir ; essayer par curiosité
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
ย็อกแย็ก[adv.] (yǿkyaek) EN: playfully FR: avec entrain
ย็อกแย็ก ๆ = ย็อกแย็กๆ[adv.] (yǿkyaek-yǿk) EN: playfully FR: avec entrain
ย็อก ๆ แย็ก ๆ[adv.] (yǿk-yǿk yae) EN: playfully FR: avec entrain

playful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Munterkeit {f}playfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า playful
Back to top