ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nibble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nibble*, -nibble-

nibble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nibble (vi.) เล็ม See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย Syn. bite, crumb, taste, tidbit
nibble (vt.) เล็ม See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย Syn. bite, crumb, taste, tidbit
nibble (n.) การแทะ See also: การเล็ม, การตอด Syn. bite, snack
nibble at (phrv.) แทะ See also: ตอด, กัดทีละน้อย Syn. peck at, pick at
English-Thai: HOPE Dictionary
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอด (v.) nibble See also: snap, bite Syn. ฮุบ
ละเลียด (v.) nibble See also: peck, eat little by little, gradually do something
หนุบ (adv.) nibble Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ
หนุบๆ (adv.) nibble Syn. หนุบหนับ
หนุบหนับ (adv.) nibble Syn. หนุบๆ
แทะ (v.) nibble See also: gnaw, bite, nip, peck, munch Syn. แทะเล็ม, เล็ม
แทะเล็ม (v.) nibble See also: gnaw, bite, nip, peck, munch Syn. และเล็ม
และเล็ม (v.) nibble See also: browse Syn. เล็ม, แทะเล็ม, แทะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He didn't say take a nibble when you're hungry.ไม่บอกว่ากินได้ถ้าหิว
So would you like something to nibble on before dinner?พวกเขาอาจจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ก็ได้ พวกคุณอยากกินอะไรเล่น ก่อนมื้อค่ำกันมั้ยครับ
Not even a nibble for himself.ให้ลูกนกที่บอบบาง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ใช่ไหม ตัวเองไม่ยอมกินสักนิดเดียว
I'll put the food in the fridge, but maybe you have time to take a nibble on this?ผมจะเอาอาหารไปแช่ตู้เย็น แต่คุณน่าจะพอมีเวลากินเจ้านี่นะ
♪ I like a man to nibble on my ear ♪#ฉันชอบให้ผู้ชายแทะเล็มข้างๆหู#
And when you say au revoir, what exactly do you plan to do, nibble croissants and jet around the world for the next fifty years?และเมื่อลูกพูดคำว่าลาก่อน ลูกมีแผนจะทำอะไรต่อไปล่ะ? เป็นพ่อครัวฝรั่งเศส
So they handpicked us from all the other rats out there... and just let us nibble away at his royal majesty's precious power.ก็เลยเจาะจงเลือกเรา ออกมาจากฝูง ให้เราได้แทะเล็ม เศษเสี้ยวพลังอำนาจ ของพระราชา
That cute nibbley noise she makes when she eats.เสียงแหล่มๆเล็กๆที่เธอทำ เวลาเธอกิน
We've got our nibbles. We've got our Mini Cheddars.เธžเธงเธเน€เธ‚เธฒเธชเนˆเธ‡เธ„เธธเธ“เน€เธ‚เน‰เธฒเธกเธฒเนƒเธซเน‰เธญเธขเธนเนˆเธ•เธฅเธญเธ”เธŠเธตเธงเธดเธ•
I think I have a nibble.ดูเหมือนว่า ปลาจะมาติดเหยื่อแล้วหล่ะ
If the Chipmunks like Crunchy Nibbles, your pet will love them.ถ้าชิพมังค์ชอบคร๊ันชี่ นิบเบิ้ล สัตว์เลี้ยงของคุณก็ต้องรักมัน
And--And mike talked about the lobe nibble.- และ... และไมค์ก็พูดถึง "lobe nibble" /N

nibble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零食[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, 零食] between-meal nibbles; snacks
[kěn, ㄎㄣˇ, 啃] to gnaw; to nibble; to bite
轻咬[qīng yǎo, ㄑㄧㄥ ㄧㄠˇ, 轻咬 / 輕咬] nibble
零嘴[líng zuǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄨㄟˇ, 零嘴] nibbles; snacks between meals
[shí, ㄕˊ, 蚀 / 蝕] to nibble; erosion; eclipse

nibble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラルファ;ガラ・ルファ[, gararufa ; gara . rufa] (n) doctor fish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; reddish log sucker
食い齧る[くいかじる, kuikajiru] (v5r,vt) (1) to nibble at; (2) to have a smattering of knowledge
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k,vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ニブル[にぶる, niburu] nibble

nibble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัด[v.] (kat) EN: bite ; nip ; nibble FR: mordre
กินจุบจิบ[v. exp.] (kin jupjip) EN: nibble between meals FR:
กินจุบกินจิบ[v. exp.] (kin jup kin) EN: nibble between meals FR:
เกล็ด[v.] (klet) EN: crack ; nibble FR:
เกล็ดเมล็ดแตงโม[v. exp.] (klet malet ) EN: nibble melon seeds ; crack melon seeds in order to eat the kernels FR:
และเล็ม[v.] (laelem) EN: nibble FR:
ละเลียด[v.] (lalīet) EN: nibble ; pick at one's food ; proceed little by little FR:
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse FR: picorer ; mordiller ; brouter
แทะ[v.] (thae) EN: gnaw ; nibble ; bite ; chew on FR: ronger ; grignoter ; mordiller
ตอด[v.] (tøt) EN: nibble FR: mordiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nibble
Back to top