ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

minute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *minute*, -minute-

minute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
minute (n.) นาที
minute (n.) ระยะเวลาอันสั้น See also: ช่วงเวลาสั้นๆ, ชั่วขณะ
minute (vt.) จับเวลาเป็นนาที See also: บันทึกเวลาเป็นนาที Syn. record
minute (adj.) เล็กมาก See also: แคบมาก Syn. microscopic, tiny Ops. large, huge
minute (adj.) ไม่สำคัญ See also: สำคัญเล็กน้อย Syn. immaterial, nonessential
minute (adj.) ละเอียด See also: พิถีพิถัน Syn. meticulous
minute hand (n.) เข็มนาที
minutely (adv.) ทุกนาที
Minuteman (n.) ทหารกองหนุนอเมริกา
minuteman (n.) ทหารกองหนุนอเมริกา
minuteness (n.) ความสำคัญน้อยมาก See also: เรื่องเล็กน้อยมาก
minutes (n.) รายงานการประชุม See also: บันทึกการประชุม
English-Thai: HOPE Dictionary
minute(มิน'นิท) n. นาที,ระยะเวลาอันสั้น,การสรุป,บันทึกความจำ, adj. ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว,ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ,เล็กมาก,เล็กน้อยมาก,ไม่สำคัญ,สำคัญเล็กน้อย,เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt. จับเวลาเป็นนาที,บันทึกเป็นนาที, See also: minuteness n. minu
minute hand(มิน'นิท-) n. เข็มบอกนาทีของนาฬิกา
minutely(มิน'นิทลี) adj.,adv. ทุกนาที,เกิดขึ้นทุกนาที adv. อย่างละเอียด,ในรายละเอียด
English-Thai: Nontri Dictionary
minute(adj) เล็กมาก,ละเอียด,ประณีต,พิถีพิถัน
minuteness(n) ความละเอียดลออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
minute๑. นาที๒. ลิปดา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minutesรายงานการประชุม [ดู proceedings ๒ และ verbatim] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minute Tracesเลือดที่เห็นทางกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาที (clas.) minute
ลิปดา (n.) minute
เข็มนาที (n.) minute hand
เข็มยาว (n.) minute hand Ops. เข็มสั้น
รายงานการประชุม (n.) minutes See also: the proceedings
รอสักประเดี๋ยว (v.) Wait a minute See also: Wait a moment Syn. รอสักพัก Ops. รอนาน
รอสักพัก (v.) Wait a minute See also: Wait a moment Syn. รอสักประเดี๋ยว Ops. รอนาน
รอเดี๋ยว (v.) Wait a minute See also: Wait a moment Syn. รอสักพัก, รอสักประเดี๋ยว Ops. รอนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I guess I'd better go in a minute or twoฉันคิดว่าฉันควรต้องไปในอีกหนึ่งหรือสองนาทีนี้
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
I'll be with you in a minute or twoฉันจะมาหาคุณในอีกสักครู่
Let's take a break for a few minutesมาพักกันสักสองสามนาทีเถอะ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณอีกสักประเดี๋ยวนี้แหล่ะ
My watch is five minutes fastนาฬิกาฉันเร็วไป 5 นาที
There are only two minutes leftมีเวลาเหลือแค่ 2 นาที
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
I was 5 minutes lateฉันมาสายไป 5 นาที
Can you look at me for a minute?คุณช่วยมองหน้าฉันสักนาทีได้ไหม
Less than ten minutesน้อยกว่าสิบนาที
Just for a few minutesแค่ไม่กี่นาที
I will be back in ten minutesฉันจะกลับมาในอีกสิบนาที
We will be reaching there in 5 minutesพวกเราจะถึงที่นั่นในอีก 5 นาที
I have a meeting in a few minutesฉันมีประชุมในอีกไม่กี่นาทีนี้
I'm relaxing for a few minutesฉันกำลังพักผ่อนสักครู่
I'd better be off in a minuteฉันควรจะออกไปในอีก 1 นาทีนี้
He arrived about 5 minutes after you didเขามาถึงราว 5 นาทีหลังคุณมาแล้ว
The feast will be starting in five minutesงานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นในอีก 5 นาที
He can wait a few more minutesเขารออีกสองสามนาทีได้น่า
Can I speak to you for a minute?ขอฉันพูดกับคุณสักนาทีได้ไหม?
We only have ten minutes leftพวกเราเหลือเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้น
You've got five minutesคุณมีเวลา 5 นาที
He left ten minutes agoเขาออกไปเมื่อ 10 นาทีมาแล้ว
It takes about 40 minutes by planeใช้เวลาประมาณ 40 นาที โดยเครื่องบิน
But he is still at least 30 minutes late every morningแต่เขาก็ยังคงสายอย่างน้อย 30 นาทีทุกเช้า
I'll get off in 10 minutesฉันจะเลิกงานใน 10 นาทีนี่แหล่ะ
Give me a minuteขอเวลาฉันสักครู่นะ ขอฉันอ่านมันก่อน
Just give me 2 minutes of your timeขอเวลาให้ฉันแค่ 2 นาทีก็พอ
It takes you about 20 minutes to drive thereคุณใช้เวลาขับรถไปที่นั่นราว 20 นาที
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณในอีกสักครู่
Can you give me a minute?ขอเวลาฉันสักครู่ได้ไหม?
Can we stay a couple more minutes?เราจะอยู่ต่ออีกสักหน่อยได้ไหม?
It takes five minutes to get to the train stationมันใช้เวลา 5 นาทีที่จะไปถึงสถานีรถไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The minute we take our guns and tanks out of here... there will be a vacuum that the Communists will jump into... faster than Hitler took Poland!{\cHFFFFFF}นาทีที่เราใช้ปืนของเรา และรถถังออกจากที่นี่ ... {\cHFFFFFF}จะมีการสูญญากาศที่ คอมมิวนิสต์จะกระโดดลงไปใน ... {\cHFFFFFF}เร็วกว่าฮิตเลอร์เอาโปแลนด์!
The minute I saw you I said to myself:แวบแรกที่เห็นนาย ฉันบอกตัวเองว่า
A minute ago, that wasn't here.เมื่อครู่นี้ ไม่มีผาหิน
Any minute now they're going to discover the town is fake and pull out!อีกเดี๋ยวมันคงรู้ว่าเมืองปลอม
Absolutely, I could tell the future, the minute it becomes the past.แน่นอน ผมบอกอนาคตได้ 1 นาทีที่มันกลายเป็นอดีต
Can I have one minute with you?ผมขอคุยกับคุณหน่อยได้มั้ยครับ
The minute she heard you were ill, she went right home and brought your things.ทันทีที่รู้ว่าหนูไม่สบาย, หล่อนก็ รีบกลับไปบ้านแล้วเอาของหนูมาให้.
You'll see him any minute now.ถนน. คุณจะได้เห็นเขาในนาที ใด ๆ ในขณะนี้
Have your picture taken the minute you get there and send me one.ไปถึงที่นั่นแล้วถ่ายรูป ส่งมาให้ฉันใบหนึ่งนะคะ
Every minute counts. We've got to land now.ทุกนาทีมีค่า เราต้องลงพื้นเดี๋ยวนี้
We'll hear any minute now.เราจะได้ยินเสียงนาทีใด ๆ ในขณะนี้
Garry, wait a minute ! Wait a minute !ไม่เกี่ยวกับหมา ไม่เกี่ยวกับเส้นทางพัน ๆ ไมล์ ไม่เกี่ยวกับความหนาวด้วย

minute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分秒必争[fēn miǎo bì zhēng, ㄈㄣ ㄇㄧㄠˇ ㄅㄧˋ ㄓㄥ, 分秒必争 / 分秒必爭] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, 眇] minute (small); subtle
[miè, ㄇㄧㄝˋ, 蠛] minute flies
转速[zhuàn sù, ㄓㄨㄢˋ ㄙㄨˋ, 转速 / 轉速] angular velocity; number of revolutions per minute
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 钟 / 鐘] clock; o'clock; time as measured in hours and minutes; bell; surname Zhong
三分熟[sān fēn shú, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, 三分熟] cooked three minutes; rare (of steak)
五分熟[wǔ fēn shú, ˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, 五分熟] cooked five minutes; medium (of steak)
详细[xiáng xì, ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, 详细 / 詳細] detailed; in detail; minute
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
渺小[miǎo xiǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, 渺小] minute; tiny; negligible; insignificant
[zǐ, ㄗˇ, 仔] minutely; young
分钟[fēn zhōng, ㄈㄣ ㄓㄨㄥ, 分钟 / 分鐘] minute
纪要[jì yào, ㄐㄧˋ ㄧㄠˋ, 纪要 / 紀要] minutes; written summary of a meeting
阅微草堂笔记[Yuè wēi cǎo táng bǐ jì, ㄩㄝˋ ㄨㄟ ㄘㄠˇ ㄊㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 阅微草堂笔记 / 閱微草堂筆記] Notes on minutely observed thatched hut by Ji Yun 紀昀|纪昀, novel of supernatural; The thatched study of close scrutiny
[sài, ㄙㄞˋ, 僿] small, minute; lacking sincerity
细小[xì xiǎo, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ, 细小 / 細小] tiny; fine; minute
细微[xì wēi, ㄒㄧˋ ㄨㄟ, 细微 / 細微] tiny; minute; fine; subtle; sensitive (instruments)

minute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっこい[, dokkoi] (exp) heigh-hoh; heave-ho; hold on!; just a minute
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb
や否や[やいなや, yainaya] (exp) (1) the minute (that) ...; no sooner than ...; (2) whether or not
分秒を争う[ふんびょうをあらそう, funbyouwoarasou] (exp,v5u) (id) there is no moment to lose; to fight with every minute and every second
剣微塵子[けんみじんこ;ケンミジンコ, kenmijinko ; kenmijinko] (n) (uk) cyclops (any minute crustacean of genus Cyclops)
微粒子[びりゅうし, biryuushi] (n) corpuscle; minute particle
明細書[めいさいしょ, meisaisho] (n) detailed statement; detailed account; minute description; specifications; list of particulars
縷縷;縷々[るる, ruru] (adj-t,adv-to) continuously; unbroken; at great length; in minute detail
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather
ドタキャン;どたキャン[, dotakyan ; dota kyan] (n,vs) (abbr) (from 土壇場でキャンセルする) last-minute cancellation
もうちょっとしたら[, mouchottoshitara] (exp) in a little while (referring to the very near future on the order of minutes); in a bit
一刻[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) minute; moment; an instant; (2) stubborn; hot-headed; (P)
一夜漬け;一夜漬;一夜づけ[いちやづけ, ichiyaduke] (n,vs) (1) last-minute cramming; overnight cramming; (n) (2) (original meaning) (vegetables) salted just overnight
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P)
会議録[かいぎろく, kaigiroku] (n) minutes; proceedings
八分[はっぷん, happun] (n-t) (1) eight minutes; (n) (2) (See 六体) triangular-swept clerical script (clerical script whose horizontal lines end in a noticable triangular tail)
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P)
壊変毎分[かいへんまいふん, kaihenmaifun] (n) disintegration per minute; dpm
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P)
打っちゃり[うっちゃり, ucchari] (n) (1) Sumo trick of leaning back and carrying one's opponent round and out of the ring; (2) last-minute reversal
数分間[すうふんかん, suufunkan] (exp) a few minutes; for a few minutes; for a number of minutes; for a period of a few minutes; for several minutes
泥縄式[どろなわしき, doronawashiki] (n,adj-no) last minute; eleventh hour
眇たる[びょうたる, byoutaru] (adj-pn) small; minute; tiny; little; insignificant
精粗[せいそ, seiso] (n) fineness or coarseness; minuteness or roughness
細微[さいび, saibi] (adj-na,n) minute; meager; meagre; mean
細緻[さいち, saichi] (adj-na,n) minute; meticulous
詳しく[くわしく, kuwashiku] (adv) in detail; fully; minutely; at length
議事録[ぎじろく, gijiroku] (n) record of proceedings; minutes; (P)
逐一[ちくいち(P);ちくいつ, chikuichi (P); chikuitsu] (adv) one by one; in detail; minutely; (P)
駆け込み(P);駆込み;駆けこみ[かけこみ, kakekomi] (n) last-minute rush; stampede; (P)
駆け込む;駆込む;かけ離む[かけこむ, kakekomu] (v5m,vi) to rush in (at the last minute); to stampede
Japanese-English: COMDICT Dictionary
[ふん, fun] minute

minute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine FR: minuscule
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute ; transcript FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f] ; mention [f] ; transcription [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
บันทึกการประชุม[n. exp.] (bantheuk kā) EN: minutes FR: minute [f]
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment FR: un instant ; un moment
เดี๋ยวก่อน[n. exp.] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; just a moment ; for a moment FR: Un instant !
อีก๋อยจิ๋ว[n.] (īkøi jiu) EN: Little Curlew ; Numenius minutus FR: courlis nain [m] ; courlis minute [m] ; Numenius minutus
จุล[adj.] (jun) EN: minute ; microscopic ; small ; little FR: microscopique
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
เข็มนาที[n. exp.] (khem nāthī) EN: minute hand FR: grande aiguille [f] ; aiguille des minutes [f]
เข็มยาว[n. exp.] (khem yāo) EN: minute hand FR: grande aiguille [f]
คอยก่อน[v. exp.] (khøi køn) EN: wait a minute ; Wait! FR: attendre un instant
คอยสักครู่[v. exp.] (khøi sakkhr) EN: wait a minute FR: attendre un instant
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
ลิปดา[n.] (lipdā) EN: minute FR: minute [f] ; minute sexagésimale [f]
ในทันที[adv.] (nai thanthī) EN: immediately ; in a minute FR:
นาที[n.] (nāthī) EN: minute FR: minute [f]
นาทีแรก[n. exp.] (nāthī raēk) EN: the first minute FR: la première minute
นาทีต่อนาที[n. exp.] (nāthī tø nā) EN: FR: minute après minute
นกอีก๋อยจิ๋ว[n. exp.] (nok īkǿi ji) EN: Little Curlew FR: Courlis nain [m] ; Courlis minute [m]
นกสติ๊นท์เล็ก[n. exp.] (nok satin l) EN: Little Stint FR: Bécasseau minute [m] ; Bécasseau échasse [m] ; Bécasseau minule [m] ; Pélidne minule ; Petit Bécasseau [m]
แป๊บเดียว[adv.] (paep dīo) EN: momentarily ; a minute ; a little moment ; a short moment ; just a minute ; in a jiffy FR: un instant
ผู้จดบันทึกการประชุม[n. exp.] (phū jot ban) EN: minute taker FR:
รายงานการประชุม[n. exp.] (rāi-ngān kā) EN: minutes ; proceedings ; meeting minutes ; protocols FR: minute [f]
รอเดี๋ยว[v. exp.] (rø dīo) EN: wait a minute FR: attendre un instant ; attendre un peu
สักครู่[adv.] (sak khrū) EN: a little while ; for a moment ; a moment ; for a while ; a minute ; pretty soon FR: Un instant ! ; Un moment !
ตามด[n.] (tāmot) EN: tiny hole ; minute hole ; small leak FR: petit trou [m]
แวบเดียว[X] (waēp dīo) EN: moment ; a short time ; a little while ; a short while ; a minute ; awhile ; a bit FR:
ชั่วหม้อข้าวเดือด[n.] (chūamøkhāod) EN: FR: 20 à 30 minutes ; une petite demi-heure [f] ; une bonne vingtaine de minutes [f]
ห้านาทีแรก[n. exp.] (hā nāthī ra) EN: the first five minutes FR: les cinq premières minutes
อีกสิบนาที = อีก 10 นาที[X] (īk sip nāth) EN: in 10 minutes FR: dans dix minutes = dans 10 minutes
จนกระทั่งนาทีสุดท้าย[X] (jonkrathang) EN: FR: jusqu'à la dernière minute
จนนาทีสุดท้าย[X] (jon nāthī s) EN: FR: jusqu'à la dernière minute
จดบันทึก[v. exp.] (jot bantheu) EN: take down notes ; take down the minutes FR: prendre note ; répertorier
จดบันทึกการประชุม[v. exp.] (jot bantheu) EN: do the minutes ; take the minutes FR:
การรับรองรายงานการประชุม[n. exp.] (kān raprøng) EN: approval of minutes FR:
แค่ 10 นาที[X] (khaē sip nā) EN: within 10 minutes FR: en 10 minutes
เหลือเวลาอีก 10 นาที[xp] (leūa wēlā ī) EN: it's 10 minutes left FR: il reste 10 minutes
มีความยาวถึง 5 นาที[v. exp.] (mī khwām yā) EN: FR: durer 5 minutes ; avoir une durée de 5 minutes
ในเวลา ... นาที[xp] (nai wēlā ..) EN: FR: à la ... (énième) minute

minute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogenminute {f}minute of arc; arc minute
Schweigeminute {f}one minute silence
Anschlag {m} (Schreibmaschine) | 180 Anschläge pro Minutestroke | 180 strokes a minute
Ultimo {m}; letzter Tag des Monats | per Ultimo | bis Ultimolast (day) of the month | by the end of the month | till the last minute
Besprechungsnotizen {pl}meeting minutes
Minute {f} | Minuten
Minutensteak {n}minute steak
Minutenzeiger {m}minute hand
Strafminute {f} [sport] | zwei Strafminutenminute of penalty time | two-minute penalty
Braunkehleremit {m} [ornith.]Minute Hermit
minuziös; minutiös [alt] {adj}minutely detailed; scrupulously precise
Sitzungsbericht {m}minutes of proceedings
Verhandlungsprotokoll {n}minutes of the proceedings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า minute
Back to top