ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

low-key

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *low-key*, -low-key-

low-key ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
low-key (adj.) เข้มข้นน้อย See also: น้อยไป, น้อย Syn. low-keyed
low-keyed (adj.) เข้มข้นน้อย See also: น้อยไป, น้อย Syn. low-key
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Probably best to keep it low-key around here.อยู่ในนี้น่ะ ทำเฉยไว้น่าจะดีที่สุด
♪ Trying to get a lil' V-I, keep it down on the low-key#กำลังจะลองแบบวี-ไอ ร้องเสียงต่ำๆเข้าไว้#
What are you talking about? I told you to have a nice, relaxed, low-key night.ฉันบอกเธอว่าให้จัดแบบสบายๆ ไม่ต้องฟู่ฟ่า
We're going to do a low-key Halloween thing, like hand out candy to trick-or-treaters and watch some movies.เราจะทำ กิจกรรมแบบฮาโลวีน อย่างแจกลูกอม เล่นหลอกหรือเลี้ยง และดูหนังกัน
Well, how about just a low-key evening with your girlfriends?งั้นก็ทานมื้อค่ำกับ เพื่อนของลูกเอาไหม?
It was a pretty low-key night.มันเป็นคืนที่ง่ายๆ สบายๆ
Like you, to be honest... low-key and vaguely menacing.คล้ายๆกับคุณแหละ ไม่เป็นทีสะดุดตาเท่าไหร่
Just your average, low-key diploma signing, to which you're all cordially invited, tomorrow afternoon.ก็แค่งานมอบปริญญาบัตรธรรมดาๆ ซึ่งทุกคนได้รับเชิญให้มาร่วมงาน ในตอนบ่ายวันพรุ่งนี้
I've been keeping it super low-key lately.ช่วงนี้ฉันอยู่แบบสันโดษมาก
Yeah, look, we just gotta keep this low-key, okay?ฟังดีๆนะ ทำกันให้เงียบๆ เข้าใจไหม? แล้วนายจะทำอะไร?
Maybe you should keep the party low-key.นายควรจะทำงานนี้ให้มันน้อยๆ หน่อย
We have an agreement to keep it low-key.เราตกลงกันว่าจะเก็บเรื่องไว้เป็นความลับ

low-key ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローキー[, ro-ki-] (n) low-key
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า low-key
Back to top