ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-low-key-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น low-key, *low-key*,

-low-key- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Probably best to keep it low-key around here.อยู่ในนี้น่ะ ทำเฉยไว้น่าจะดีที่สุด
♪ Trying to get a lil' V-I, keep it down on the low-key#กำลังจะลองแบบวี-ไอ ร้องเสียงต่ำๆเข้าไว้#
What are you talking about? I told you to have a nice, relaxed, low-key night.ฉันบอกเธอว่าให้จัดแบบสบายๆ ไม่ต้องฟู่ฟ่า
We're going to do a low-key Halloween thing, like hand out candy to trick-or-treaters and watch some movies.เราจะทำ กิจกรรมแบบฮาโลวีน อย่างแจกลูกอม เล่นหลอกหรือเลี้ยง และดูหนังกัน
Well, how about just a low-key evening with your girlfriends?งั้นก็ทานมื้อค่ำกับ เพื่อนของลูกเอาไหม?
It was a pretty low-key night.มันเป็นคืนที่ง่ายๆ สบายๆ
Like you, to be honest... low-key and vaguely menacing.คล้ายๆกับคุณแหละ ไม่เป็นทีสะดุดตาเท่าไหร่
Just your average, low-key diploma signing, to which you're all cordially invited, tomorrow afternoon.ก็แค่งานมอบปริญญาบัตรธรรมดาๆ ซึ่งทุกคนได้รับเชิญให้มาร่วมงาน ในตอนบ่ายวันพรุ่งนี้
I've been keeping it super low-key lately.ช่วงนี้ฉันอยู่แบบสันโดษมาก

-low-key- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローキー[, ro-ki-] (n) low-key

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -low-key-
Back to top