ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intolerant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intolerant*, -intolerant-

intolerant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intolerant (adj.) ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง See also: ใจแคบ Syn. narrow-minded, illiberal Ops. tolerant
English-Thai: HOPE Dictionary
intolerant(อินทอล'เลเรินทฺ) adj. ซึ่งทนไม่ได้,ไม่อดทน,ไม่อดกลั้น,ไม่ยอม,ถือทิฐิ., Syn. narrow-minded
English-Thai: Nontri Dictionary
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That evening my mother was more intolerant than usualตอนเย็นนั้นแม่ของฉันคือ more intolerant กว่าตามปรกติ
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese.ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่
So a stubborn and intolerant successor of a big financial group is trustworthy?ท่านประธานต้องการให้ผมรับมือกับระเบิดอันนี้เหรอเนี่ย นายคิดว่าพ่อนายต้องทำงานนี้งั้นรึ
The very air reeks with the bloody rancor of intolerant malice!บนศาลแห่งนี้อบอวลไปด้วยความรู้สึกเครียดแค้นชิงชังกันอย่างรุนแรง
He's one o' mine, the-the lactose intolerant.He's one of mine, the lactose intolerant.
She's lactose intolerant.เธอเป็นพวกแพ้น้ำตาลในนมน่ะ
It's gonna be legen... wait for it-- and I hope you're not lactose-intolerant 'cause the second half of that word is... dary!มันจะต้องเป็นตำ... .. (Legen)แปปนะ
You might say that I'm lactose intolerant.อาจพูดได้ว่าฉันแพ้แลคโตสน่ะ
Because if he drank the milk, he'd know that he's lactose intolerant.เพราะว่าถ้าเขาเคยดื่มนม เขารู้ว่าเขาย่อยแล็คโตสไม่ได้
You're lactose intolerant?- คุณแพ้นมหรือว่า... - ใช่แต่ว่าผม
Maybe Quinn is lactose intolerant.- บางทีควินน์อาจจะแพ้นม
My lactose-intolerant boyfriend is going to eat all this.แฟนเป็นโรคแพ้นมเนยของฉัน จะทานทั้งหมดนี่

intolerant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心窄[xīn zhǎi, ㄒㄧㄣ ㄓㄞˇ, 心窄] narrow-minded; intolerant
容不得[róng bu dé, ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, 容不得] unable to tolerate; intolerant; unable to bear sth

intolerant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intolerant {adj} | intoleranter | am intolerantestenintolerant | more intolerant | most intolerant
unduldsam (gegen) {adj} | unduldsamer | am unduldsamstenintolerant (of) | more intolerant | most intolerant
intolerant {adv}intolerantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intolerant
Back to top