ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hoist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hoist*, -hoist-

hoist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoist (n.) เครื่องยก See also: เครื่องชักรอก
hoist (vt.) ยกขึ้น See also: ชักใบ, ชักรอก Syn. boost, heave, lift
English-Thai: HOPE Dictionary
hoist(ฮอยซฺ) vt. ยกขึ้น,ดึงขึ้น,ชักขึ้น. n. เครื่องยก,ลิฟต์ กว้าน,ปั้นจัน,รถยก,การยก,ธงที่ชักขึ้น,การชักรอก, Syn. elevate,raise
English-Thai: Nontri Dictionary
hoist(n) เครื่องยก,การชักรอก,กว้าน,ปั้นจั่น,รถยก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoist Truck รถกว้านถังขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักรอก (v.) hoist See also: raise, lift, elevate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish I could hoist my sail and take you in with the small breeze that's rising but I'm with a friend.ฉันอยากจะยกเรือใบของฉัน และพาคุณใน กับสายลมขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น แต่ฉันกับเพื่อน
Who was the first soldier to enter the town and hoist a flag on the City Hall?ใครเป็นทหารคนแรกที่เข้าเมือง และยกธงไว้ในศาลา- กลางจังหวัดหรือไม่?
I see ya. We're gonna go around again and try to hoist you out.ผมเห็นยา พวกเราจะไปรอบ ๆ อีกครั้ง และพยายามที่จะยกให้คุณออก
I've gotta go hoist a piñata.เรากำลังจะตี พินาต้ากัน
Gentlemen hoist the colours.สุภาพบุรุษ.. กางใบธง
"TO SPIT ON HIS HANDS, HOIST THE BLACK FLAG,"และเริ่มปาดคอมนุษย์" H.l.mencken.
Now, when you get up there, go ahead and hoist me up!พอขึ้นไปได้แล้ว ค่อยกว้านฉันขึ้นไป
It's when they hoist you up the flag pole by your undies.เขาจะเอากางเกงใน ของเราผูกกับเสาธง
Well, what I wanted was a head cheerleader who wasn't going To hoist her legs behind her ears in the backseatที่ฉันอยากได้คือ หัวหน้าทีม ที่ไม่ยกขาไปอยู่หลังหู
They're not going to be able to hoist you to the top of that cheerleading pyramid much longer.เดี๋ยวพวกนั้นจะยกเธอ ขึ้นบนท่าปิระมิดไม่ไหว
Just hoist her off to the side.เดี๋ยวคนก็ชักเธอขึ้นไปอีกด้านนึง
Let barca hoist his cup a while.ปล่อยให้บาร์กายกแก้วไวน์ของมันไปก่อน

hoist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, 作茧自缚 / 作繭自縛] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard
起重葫芦[qǐ chóng hú lu, ㄑㄧˇ ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 起重葫芦 / 起重葫蘆] hoist pulley
手扳葫芦[shǒu bān hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 手扳葫芦 / 手扳葫蘆] lever hoist pulley
气动葫芦[qì dòng hú lu, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 气动葫芦 / 氣動葫蘆] pneumatic hoist pulley
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, 以子之矛,攻子之盾] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard
升降机[shēng jiàng jī, ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧ, 升降机 / 昇降機] elevator; a hoist
[yáng, ㄧㄤˊ, 扬 / 揚] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate

hoist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吊る[つる, tsuru] (v5r) (1) to hang; to suspend (something from something); to be hanged (by the neck); (2) to hoist an opponent off of his feet by his loincloth (sumo); (P)
国旗を掲げる[こっきをかかげる, kokkiwokakageru] (exp,v1) to hoist the national flag
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
掲揚[けいよう, keiyou] (n,vs) hoist (flag); fly; display; (P)
旗を立てる[はたをたてる, hatawotateru] (exp,v1) to hoist a flag
ホイスト[, hoisuto] (n) (1) hoist; (2) whist
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1,vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court
吊上げ;吊し上げ;吊るし上げ;つるし上げ[つるしあげ, tsurushiage] (n) (1) hung up; hoist; (2) denounced; severely criticised; kangaroo court
大漁旗[たいりょうばた, tairyoubata] (n) fishermen's banner hoisted to indicate a rich haul; big-catch flag
巻き上げる;巻き揚げる;捲き上げる;巻上げる[まきあげる, makiageru] (v1,vt) (1) to roll up; to hoist; to heave up; (2) to take away; to rip off (e.g. money from someone); (3) to blow up (dust)
掲げる[かかげる, kakageru] (v1,vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P)
旗を揚げる[はたをあげる, hatawoageru] (exp,v1) (1) to raise (hoist) a flag; (2) to raise an army; (3) to start a new business

hoist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักรอก[v.] (chakrøk) EN: hoist FR:
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ช่อ[v.] (chø) EN: hoist FR:
ถอนสมอ[v.] (thønsamø) EN: weigh an anchor ; hoist an anchor ; haul an anchor ; raise an anchor FR: lever l'ancre ; appareiller
ยกขึ้น[v. exp.] (yok kheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift FR: soulever ; enlever

hoist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfshubwerk {n}auxiliary hoist
Feinhub {m}creep hoist; micro hoist; precision hoist
Elektrokettenzug {m}electric chain hoist
Elektroseilzug {m}electric wire rope hoist
Zwillingszug {m}twin hoist
Hubbegrenzung {f}hoist limiting
Hubendschalter {m}hoist limit switch
Hubgetriebe {n}hoist gear
Hubmotor {m}hoist motor
Hub {m}hoisting
Hubgeschwindkeit {f}hoisting speed; lifting speed
Hubklasse {f}hoisting class
Hublast {f}hoisting capacity
Schachtausrüstung {f}hoistway equipment; shaft equipment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hoist
Back to top