ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grind*, -grind-

grind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grind (vt.) บด See also: ขยี้, โม่
grind (vt.) ลับ See also: ขูด, เสียดสี
grind (vi.) ทำงานหนัก Syn. drudgery, labor, routine
grind (n.) งานที่น่าเบื่อ See also: งานหนัก
grind (n.) เด็กเรียน
grind away (phrv.) บดให้ละเอียดเป็นผง See also: บดเป็นผง
grind away at (phrv.) ทำอย่างหนัก (เช่น เรียน, ทำงาน)
grind down (phrv.) บดจนเป็นผง See also: บดให้เป็นผง
grind down (phrv.) ลับ (มีด) See also: ขัดให้บางลง, ถูอย่างแรง
grind down (phrv.) กดขี่ See also: ข่มเหง
grind in (phrv.) พยายามสั่งสอน See also: พยายามให้ความรู้ Syn. hammer in
grind in (phrv.) ขยันเรียน See also: เรียนหนัก Syn. hammer in
grind into (phrv.) บดจนเป็นผงละเอียด Syn. grind to
grind into (phrv.) กดลงบน
grind into (phrv.) ยัดเยียด See also: เคี่ยวเข็ญ Syn. hammer into
grind on (phrv.) ยืดเยื้อ See also: คืบหน้าไปทีละน้อยแต่แน่นอน
grind out (phrv.) ทำให้พูดเสียงแหบแห้ง
grind out (phrv.) บด See also: ขยี้ให้ละเอียด
grind out (phrv.) พยายามเขียนให้มาก (แต่ขาดความคิดสร้างสรรค์)
grind out (phrv.) เล่นไม่หยุด (ดนตรี)
grind to (phrv.) บดจนเป็นผงละเอียด See also: โม่จนเป็นผงละเอียด Syn. grind into
grind to a halt (idm.) แล่นมาอย่างช้าๆ แต่หยุดสนิทและมีเสียงดัง
grind together (phrv.) ขบหรือบดฟัน See also: เคี้ยวฟัน
grind under (phrv.) ขยี้ See also: บด
grind under (phrv.) กดขี่ See also: ข่มเหง
grind up (phrv.) บดจนเป็นผง
grinder (n.) เครื่องบด See also: เครื่องปั่น, เครื่องโม่, คนฝน, คนบด Syn. blender, mill
grinding (n.) การสีข้าว Syn. grist
grindstone (n.) หินลับให้คม Syn. rubstone, whetstone
English-Thai: HOPE Dictionary
grind(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก., See also: grindable adj. grindingly adv., Syn. cr
grindelia(ไกรดี'เลีย) n. พืชไม้ดอกสีเหลือง
grinder(ไกร'เดอะ) n. คนบด,คนฝน,เครื่องบด,เครื่องฝน,ฟันกราม
grinding wheelล้อฝน
grindstone(ไกรดฺ'สโทน) n. ล้อหินบด,หินลับ
English-Thai: Nontri Dictionary
grind(vt) โม่,ป่น,บด,ลับ(มีด),ขบ(ฟัน),เจียระไน,ฝน,ถู
grinder(n) เครื่องนวด,เครื่องลับ,โม่,กราม,ผู้กดขี่
grindstone(n) หินลับมีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grinding markรอยขัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grindingการลดขนาดอนุภาค, [การแพทย์]
Grinding wheelsหินเจีย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรอ (v.) grind See also: sharpen
บด (v.) grind See also: crush, pulverize, roll Syn. โขลก, ตำ
ฝน (v.) grind Syn. บด, ตำ, ถู, โขลก
สี (v.) grind See also: husk
เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน (v.) grind one´s teeth See also: grate Syn. กัดฟัน, เข่นเขี้ยว
เคี้ยวฟัน (v.) grind one´s teeth See also: grate Syn. กัดฟัน, เข่นเขี้ยว, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน
ground (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ grind
ground (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ grind See also:
เครื่องบดกาแฟ (n.) coffee grinder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An you grind it with a muller, like this.เธอต้องบดให้เป็นผง แบบนี้..
Is it time for herto grind your bones into dust?นี่ถึงเวลาที่แคลลี่จะต้องมาบดกระดูก เธอให้เป็นผุยผงแล้วเหรอ
I know it's a grind But I'm sure we can find# ฉันรู้มันน่าเบื่อ แต่ฉันแน่ใจว่าเราจะหา
Jog on, boy, before I grind your bones to make my bread.ไปซะไอ้หนู ก่อนที่ชั้นจะกระทืบนายจนกระดูกแตก
Why didn't she just ask you to grind the tooth for DNA?ทำไมหล่อนไม่ถามคุณเพื่อจะเก็บตัวอย่างฟันไปตรวจดีเอ็นเอ
I even let Bob Saget grind on me during a slow dance.ฉันเคยให้บ็อบ ซาเก็ตลูบไร้ไปบนร่างกายฉัน ช่วงที่เต้นเพลงช้าๆน่ะ
And she's looking to grind it.และเธอกำลังมองหาทางกำจัดมัน
We know that Fulcrum is working to try to insert a information in its own staff but they need a supercomputer ... intersect for a grind all that data.เรารู้ว่าFulcrum กำลังวางแผน พยายามที่จะเก็บข้อมูลลับทั่วโลก การที่จะทำแบบนั้นได้ ต้องใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์..
Faster, slower, grind left, grind right.เร็วขึ้น เบาลง บดช้าย บดขวา
Things grind to a halt. Because I got news for you...คุณก็จะทำอะไรไม่ได้เลย เพราะฉันมีอะไรจะบอกคุณ
#Not just where you bump and grind it ## ไม่ได้มีแต่ ความน่าเบื่อ # # วิญญาณ อยู่ในบทเพลง #
All the pieces fit, Finn. You have a very big axe to grind with several people on that Glist.เธอแน่ๆ เธอมีเรื่องกับคนในบัญชี

grind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, 揅] grind fine; study; research
[yán, ㄧㄢˊ, 研] grind fine; study; research
研钵[yán bō, ㄧㄢˊ ㄅㄛ, 研钵 / 研鉢] mortar (bowl for grinding with pestle)
砂轮[shā lún, ㄕㄚ ㄌㄨㄣˊ, 砂轮 / 砂輪] grinding wheel; emery wheel
[mò, ㄇㄛˋ, 磨] grindstone
磨工病[mò gōng bìng, ㄇㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥˋ, 磨工病] grinder's disease; silicosis; also written 矽末病
磨碎[mò suì, ㄇㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, 磨碎] grind
[lì, ㄌㄧˋ, 砺 / 礪] grind; sandstone
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 砻 / 礱] grind; mill
研磨[yán mó, ㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, 研磨] milling; to grind; to polish by grinding; to abrade; whetstone; pestle
石匠痨[shí jiàng láo, ㄕˊ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄠˊ, 石匠痨 / 石匠癆] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
石末沉着病[shí mò chén zhuó bìng, ㄕˊ ㄇㄛˋ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄥˋ, 石末沉着病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
矽末病[xī mò bìng, ㄒㄧ ㄇㄛˋ ㄅㄧㄥˋ, 矽末病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
矽肺[xī fèi, ㄒㄧ ㄈㄟˋ, 矽肺] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease
矽肺病[xī fèi bìng, ㄒㄧ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 矽肺病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease
硅肺病[guī fèi bìng, ㄍㄨㄟ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 硅肺病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
打磨[dǎ mó, ㄉㄚˇ ㄇㄛˊ, 打磨] polish; grind
磨砺[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, 磨砺 / 磨礪] to sharpen on grindstone; to improve oneself by practice
转磨[zhuàn mò, ㄓㄨㄢˋ ㄇㄛˋ, 转磨 / 轉磨] rotary grindstone
[cǎ, ㄘㄚˇ, 礤] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables); grindstone
石末肺[shí mò fèi, ㄕˊ ㄇㄛˋ ㄈㄟˋ, 石末肺] silicosis; grinder's disease; also written 矽末病

grind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラインド[, guraindo] (n) grind
挽く;碾く[ひく, hiku] (v5k,vt) (1) (挽く only) to saw; (2) to grind (e.g. coffee beans); to mill
磨り砕く[すりくだく, surikudaku] (v5k) to rub to pieces; to grind into powder
ガーッ;がーっ[, ga-tsu ; ga-tsu] (n) with a grinding noise
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.)
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P)
グラインダー[, gurainda-] (n) grinder
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
コーヒーミル[, ko-hi-miru] (n) coffee mill; coffee grinder
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily
ラッピング[, rappingu] (n,vs) (1) wrapping; (2) lapping (i.e. grinding, polishing); (P)
リペレット[, riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling
丸砥石[まるといし, marutoishi] (n) grindstone
切歯[せっし, sesshi] (n,adj-no) (1) incisor tooth; (n,vs) (2) grinding one's teeth; bruxism; gnashing of teeth
圧砕機[あっさいき, assaiki] (n) grinder; crusher
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
摩る(P);擦る;摩する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P)
歯噛み[はがみ, hagami] (n,vs) grinding of the teeth; involuntary nocturnal tooth grinding
歯軋り;歯ぎしり[はぎしり, hagishiri] (n,vs) (1) involuntary nocturnal tooth grinding; bruxism; (2) grinding one's teeth out of anger or vexation
珈琲粉砕機;コーヒー粉砕機[こーひーふんさいき(珈琲粉砕機);コーヒーふんさいき(コーヒー粉砕機), ko-hi-funsaiki ( kohi funsai ki ); ko-hi-funsaiki ( ko-hi-funsai ki )] (n) coffee grinder; coffee mill
研ぎ[とぎ, togi] (n) polish; grinding; sharpening
研ぎ澄ます;研澄ます[とぎすます, togisumasu] (v5s,vt) to sharpen; to grind; to whet; to hone; to make keen
研ぐ(P);磨ぐ;砥ぐ[とぐ, togu] (v5g,vt) (1) to sharpen; to hone; to whet; to grind; (2) (esp. 磨ぐ) to wash (rice); (3) to scour; to polish; to burnish; (P)
研削盤[けんさくばん, kensakuban] (n) (See 粉砕機) grinder; grinding machine
研磨機[けんまき, kenmaki] (n) grinder; grinding machine; polisher
砥石[といし, toishi] (n) whetstone; grindstone
磨石[とぎいし, togiishi] (n) whetstone; grindstone
粉砕機[ふんさいき, funsaiki] (n) (See 研磨機・けんまき) grinder
粗研ぎ;荒研ぎ[あらとぎ, aratogi] (n) (See 粗砥) sharpening with a rough grindstone; rough sharpening
粗砥;荒砥[あらと, arato] (n) rough grindstone
荒ごなし;粗ごなし[あらごなし, aragonashi] (n,vs) (1) crushing up; grinding; (2) rough preparation; spadework

grind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
ฝน[v.] (fon) EN: sharpen ; grind ; whet FR: aiguiser
ฝนขวาน[v. exp.] (fon khwān) EN: grind an axe FR:
ขัดสี[v.] (khat sī) EN: mill ; grind or crush in a mill FR: moudre
เข่นเขี้ยว[v.] (khenkhīo) EN: gnash one' s teeth ; grind the teeth FR:
เคี้ยว[v.] (khīo) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer
เคี้ยวฟัน[v.] (khīofan) EN: grind one's teeth ; grate the teeth ; gnash one's teeth FR: grincer des dents
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit ; chew FR: croquer ; mordre
กรอ[v.] (krø) EN: grind FR:
กรอฟัน[v. exp.] (krø fan) EN: drill a tooth ; grind a tooth down FR: creuser une dent
เหลา[n.] (lao) EN: sharpen ; hone ; whet ; edge ; grind ; shape ; trim ; pare FR: tailler (en pointe)
ลับ[v.] (lap) EN: sharpen ; hone ; whet ; grind FR: aiguiser ; affûter ; affiler
โม่[v.] (mō) EN: mill ; grind FR:
ป่น[v.] (pon) EN: pound ; grind ; powder ; crush ; pulverize FR: piler ; écraser ; moudre
ป่นเป็นแป้ง[v. exp.] (pon pen paē) EN: grind into powder FR: moudre en grain
ป่นเป็นผง[v. exp.] (pon pen pho) EN: grind into powder FR:
สี[v.] (sī) EN: grind ; husk ; mill FR: égrener ; égrainer ; décortiquer
ทำงานหนัก[v. exp.] (tham ngān n) EN: work hard ; do heavy work ; work strenuously ; drudge ; grind ; toil FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)
หินบดยา[n. exp.] (hin bot yā) EN: grinding stone FR:
หินลับมีด[n. exp.] (hin lap mīt) EN: hone ; whetstone ; grinding stone FR: pierre à aiguiser [f]
เครื่องบด[n.] (khreūang bo) EN: grinder FR: broyeur [m]
เครื่องขัดหินอ่อน[n. exp.] (khreūang kh) EN: floor grinder FR:
เครื่องสับหญ้า[n. exp.] (khreūang sa) EN: grass grinding machine FR:
ก้มหน้าทำมาหากิน[v. exp.] (komnā thamm) EN: work hard to make a living ; keep one's nose to the grindstone FR:
กราม[n.] (krām) EN: molar ; molar tooth ; grinders FR: molaire [f] ; dent de sagesse [f]
โม่[n.] (mō) EN: millstone ; grinder FR:

grind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaffeemühle {f}coffee grinder; coffee mill
Fleischwolf {m} | durch den Fleischwolf drehen; hacken; faschieren [Ös.]mangler; mincer; meat grinder [Am.] | to mince
Schärfkopf {m}grinder chuck
Zähne {pl}grinder [slang]
Müllzerkleinerer {m}kitchen grinder
Malzschrot {m}malt grind; grist
oberer Mühlstein; Läufer {m}grinder
Scherenschleifer {m}scissors grinder
Flächenschleifmaschine {f}surface grinder
Schärfscheibe {f}teeth grinder
Universalrundschleifmaschine {f}universal grinding machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grind
Back to top