ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gambler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gambler*, -gambler-

gambler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gambler (n.) นักเสี่ยงโชค See also: นักเล่นพนัน Syn. gamester, bettor, crapshooter, risk-taker
English-Thai: Nontri Dictionary
gambler(n) นักการพนัน,นักเสี่ยงโชค
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamblersนักพนัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขา (n.) gambler See also: card partner Syn. คน, สมาชิก
นักการพนัน (n.) gambler Syn. นักเล่นการพนัน, นักพนัน
นักพนัน (n.) gambler See also: bettor Syn. นักการพนัน
นักเล่นการพนัน (n.) gambler Syn. นักพนัน
นักเสี่ยงโชค (n.) gambler See also: gamester, speculator, stockholder, venturer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm Mr. Arlington Beech, professional gambler and you're Miss Stephanie Broadchest- l am not.ผมคือ มิสเตอร์ อาร์ลิงตัน บีช นักพนันชั้นเซียน และคุณเล่นเป็น มิส สเตฟานี อกผาย - -
A gambler can read people's thoughts clearly.การพนันสามารถอ่านความคิดของคนได้ชัดเจน
Ah,the gambler in you checking out the players.อา ผีพนันในตัวคุณ กำลังหยั่งเชิงคู่แข่งสินะ
I'm not much of a gambler when it comes to arterial blockage.ผมคงไม่เสี่ยงให้มันไปอุดหลอดเลือดแดงที่หัวใจคุณแน่
Supposed to be some sort of high stakes gambler from vegas.เขาเป็นนักพนันตัวกลั่นจากเวกัส
A gambler in Atlantic City.นักพนันในแอตแลนติกซิตี้
Every compulsive gambler believes in a system, no matter how illogical.พวกติดการพนันทุกคน เชื่อในระบบ ไม่ว่าจะไร้เหตุผลแค่ไหน
If I had a dollar for every bad gambler who lost money on my site, and turned around and claimed they got cheated, I wouldn't need a site.ถ้าฉันมีเงินดอลลาร์สำหรับทุกเลว นักการพนันที่สูญเสียเงินในเว็บไซต์ของฉัน และหันไปรอบ ๆ และอ้างว่าพวกเขา โดนโกงฉันจะไม่ต้องเว็บไซต์.
And you're just like every other gambler who comes onto your site.และคุณเช่นเดียวกับทุกอื่น ๆ นักพนันที่เข้ามาบนเว็บไซต์ของคุณ.
But perhaps the gambler loses his bet and decides he does not have to pay after all.แต่หากถ้านักพนัน เป็นฝ่ายที่แพ้ และตัดสินใจว่า จะไม่จ่ายเงินเลย
For the gambler to fritter away the gifts of God, using it for himself.พวกนักพนันต้องสูญเสีย ของขวัญจากพระเจ้า ใช้มันเพื่อตัวเอง
Gambler at heart.เป็นนักเสี่ยงภัยสินะ

gambler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赌窝[dǔ wō, ㄉㄨˇ ㄨㄛ, 赌窝 / 賭窩] gamblers' den; illegal casino

gambler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P)
博徒[ばくと, bakuto] (n) gambler
股旅[またたび, matatabi] (n) wandering life of a gambler
遊び人[あそびにん, asobinin] (n) carouser; playboy; gambler
ギャンブラー[, gyanbura-] (n) gambler; (P)
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian
一発屋[いっぱつや, ippatsuya] (n) all-or-nothing gambler; power hitter (baseball); slugger; one hit wonder (e.g. in music)
勝負師[しょうぶし, shoubushi] (n) (1) gambler; (2) risk taker
渡世人[とせいにん, toseinin] (n) gambler; yakuza; person without a legitimate job
賭博師[とばくし, tobakushi] (n) gambler; gamester

gambler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขา[n.] (khā) EN: gambler ; card partner FR:
คนเล่นการพนัน[n.] (khon lēn kā) EN: gambler FR: parieur [m]
คนเลี่ยงโชค[n.] (khon sīeng ) EN: gambler FR: parieur [m]
นักการพนัน[n.] (nakkānphana) EN: gambler FR: parieur [m] ; joueur [m]
นักเลงการพนัน[n. exp.] (naklēng kān) EN: gambler FR: parieur [m]
นักเล่นการพนัน[n. exp.] (nak len kān) EN: gambler FR: parieur [m]
นักพนัน[n.] (nak phanan) EN: gambler FR: parieur [m]
ทาสการพนัน[n. exp.] (thāt kān ph) EN: slave to gambling ; addicted to gambling ; inveterate gambler FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gambler
Back to top