ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

famed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *famed*, -famed-

famed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
famed (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียง See also: ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างมาก Syn. renowned
English-Thai: HOPE Dictionary
famed(เฟมดฺ) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง
English-Thai: Nontri Dictionary
famed(adj) โด่งดัง,มีชื่อเสียง,เลื่องชื่อ,เป็นที่รู้จัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อับอาย (adj.) defamed See also: shameful, disgraceful, ignominious Syn. ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
อัปยศ (adj.) defamed See also: shameful, disgraceful, ignominious Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He got his start in the famed tenderloin districts of New Orleansเขาเริ่มอาชีพในย่านดัง เรื่องเนื้อสเต็คในนิวออร์ลีนส์
Your name will surely be famed as one of the great patrons.ชื่อของท่านจะได้ถูกบันทึกไว้ในฐานะผู้อุปถัมภ์
He's been named conductor of Paris' famed Deschamps Orchestra!สุดยอดเลย ได้เป็นวาทยากรของวงเดอชองส์ ออร์เคสตร้าด้วย
As a famed literary liar once told Oprah, memory is subjective.นักประพันธ์โกหกผู้มีชื่อเสียงบอกโอปร้าว่า ต่างคนก็ต่างจำในสิ่งที่ตนเองต้องการ
The wells of Alamut are famed for their clean, cold water.บ่อน้ำที่อโลเมท มีชื่อในเรื่องความเย็นใสสะอาด
Perhaps you've heard of famed Russian physicistบางทีนายคงเคยได้ยิน เกี่ยวกับนักฟิสิกส์รัสเซียที่มีชื่อเสียง
But if this is the best that the famed Castiel can do, you're a more urgent case than I thought.แต่ถ้าแคสเทียลผู้เลื่องชื่อทำได้แค่นั้น เจ้าคงน่าเป็นห่วงกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีก
Fighting out of the famed Delphi Boxing Academy... with a trainer whose father guided icons of the past...ออกศึกที่มีชื่อเสียง เดลฟี มวย สถาบันการศึกษากับครูฝึกที่มี พ่อแนะนำ
As in 1008, when Anandapala suffered the Shahis' most crushing defeat and Mahmud overran the entirety of the Punjab region, taking the famed temple of Kangra, we have been wronged by this alliance, this horde of Patricia, Dennis and the boy.เหมือนในปี 1008... ตอนอนันดาพาลา ทนทุกข์กับความปราชัยของซาฮีส์... และมาฮ์มูดถล่มรัฐปัญจาบจนราบ
Famed as the greatest knights in Five Kingdoms.อัศวินผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกร แห่งเบญจราชอาณาจักร
Famed for their skills at archery, navigation and lovemaking.มีชื่อเสียงในเรื่อง ทักษะการยิงธนู
Famed is thy beauty, Majesty.ที่มีชื่อเสียงเป็นความงามของ เจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

famed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อดัง[adj.] (cheū dang) EN: famous ; well-known ; renowned ; famed FR: célèbre ; renommé ; réputé ; de renom
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous FR:
ฮือฮา[adj.] (heūhā) EN: popular ; famed ; renowned ; famous FR: populaire ; connu
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
ไร้ยศ[adj.] (rai yot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า famed
Back to top