ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fabulous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fabulous*, -fabulous-

fabulous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fabulous (adj.) เหลือเชื่อ See also: ไม่น่าเป็นไปได้ Syn. incredible, amazing
fabulous (adj.) เยี่ยม See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ Syn. wonderful, marvellous
fabulously (adv.) อย่างที่สุด
English-Thai: HOPE Dictionary
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วายุภักษ์ (n.) name of a fabulous bird which eats the air as its food See also: Wind Eating Bird
สาง (n.) tiger-like fabulous animal
เขาพระสุเมรุ (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods
เมรุราช (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods Syn. เขาพระสุเมรุ
มงคลหัตถี (n.) fabulous elephant
อรหัน (n.) fabulous winged animal with two feet and a man-like head
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is absolutely fabulousมันเหลือเชื่อโดยแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr Fabulous is the top maitre d' at the Chez Paul.คุณแฟบิวลัส เป็นบริกรชายที่สำคัญที่สุดใน เชสโพล
You'll never get Matt and Mr Fabulous out of them high-paying gigs.ไม่มีวันที่คุณจะให้ แมท และ คุณแฟบิวลัส ออกจากงานพิเศษ
Tonight only, the fabulous Blues Brothers...คืนนี้เท่านั้นความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส
The fabulous Blues Brothers...ความยอดเยี่ยมของ บลูส บรัเดอส
Tonight only, from Chicago... the fabulous Blues Brothers...คืนนี้เท่านั้นจากชิคาโก เยี่ยม บลูส บรัเดอส
A fabulous bird reborn from the ashes of its earlier life.เกิดอีกครั้งนกนิยาย จากขี้เถ้าของชีวิตก่อนหน้านี้ ของตน
Oh, and doing a fabulous job.อ๋อ และก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมซะด้วย
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa!เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา
Our second and honorable mention... goes to the fabulous Dark Lagoon leeches.รางวัลที่สอง และ ผู้ได้รับเกียรติอันสูงส่ง... ตกเป็นของคนที่เรานึกไม่ถึง / คุณปลิงดูดเลือด
Louis xvi wore a fabulous stone called the Blue Diamond of the Crown.หลุยส์ที่ 16 ทรงเครื่องเพชรซึ่งมีชื่อว่า บลูไดมอนด์ประดับมงกุฎ
Yep, either right here on this fabulous leather couch... or I'll take them with a coffee into the courtyard... like a regular movie star.ใช่ค่ะ ถ้าไม่บนโซฟาหนัง ที่สวยงามตัวนี้ หนูก็จะเอาพวกมัน ไปที่ลานพร้อมกับกาแฟ เหมือนกับดาราหนังทั่วไป
Like I say, sir, God blessed me with fabulous circulation.อย่างที่ผมบอกครับท่าน พระเจ้าอวยพรผมในโอกาสยิ่งใหญ่นี้

fabulous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驼鸡[tuó jī, ㄊㄨㄛˊ ㄐㄧ, 驼鸡 / 駝雞] ostrich (Struthio camelus); also written 鴕鳥 鸵鸟; fabulous bird like Sinbad's roc
极好[jí hǎo, ㄐㄧˊ ㄏㄠˇ, 极好 / 極好] fabulous; superb

fabulous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible

fabulous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนนต์[n.] (anon) EN: the fabulous fish which supports the flat world on its back FR:
เหรา[n.] (hērā) EN: fabulous crocodile-like creature FR:
คชสีห์[n.] (khotchasī) EN: fabulous lion with the trunk of an elephant FR:
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world FR: montagne d'Indra [f]
เมรุราช[n. prop.] (Mērurāt) EN: [a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods] FR:
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
อรหัน[n.] (ørahan) EN: fabulous winged animal with two feet and a man-like head FR:
สาง[n.] (sāng) EN: tiger-like fabulous animal FR: animal mythique (qui ressemble au tigre) [m]
อย่างที่สุด[adv.] (yāng thīsut) EN: terribly ; extremely ; utterly ; fabulously ; absolutely FR: terriblement ; fabuleusement

fabulous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
märchenhaft; sagenhaft {adj} | märchenhafter | am märchenhaftestenfabulous | more fabulous | most fabulous
sagenhaft {adv}fabulously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fabulous
Back to top